Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 26 november - 9 december 2011

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 48 & 49   26 november - 9 december 2011
ZONDAG 27 november  -   Eerste zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 
ZONDAG 4 december   -   Tweede zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 48 & 49   26 november - 9 december 2011
ZATERDAG 26 november
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Henk Budy (offg), voor de overl. ouders Swakhoven-Kerkhofs (offg) en voor de Dachau-priester Pastoor Rothkrans (vanwege zijn 100e geboortedag)
   
ZONDAG 27 november   -   Eerste zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Mien Maessen-Frissen en voor Jan en Tiny Delmee-Stroucken
17.00 uur Vespers met zang Collegium Gregorianum Zuid-Limburg


MAANDAG 28 november 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en voor Magda Roquet-Bouvrie
   
DINSDAG 29 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens (offg)
   
WOENSDAG 30 november   -   H. Andreas, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ansje v.d. Bosch-Vissers (offg)
   
DONDERDAG 1 december  
In de ochtenduren wordt H. Communie rondgebracht aan de zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van een familie en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 2 december  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H. Hart, voor de overl. van de fam. Hanssen-Ernst, voor José Claessens-Stroom, voor Willy Custers (offg), voor Jef Nix (offg), voor de overl. van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 3 december
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Bertha Nelissen-Schrijnemakers en voor Jef Nelissen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 4 december   -  Tweede zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor de echtl. Welzen-Walraven, voor de echtl. Piters-Habets, voor Annie Deckers-Braken en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 5 december  
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 6 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ansje v.d. Bosch-Vissers (offg) en voor Dries Kleijnen

 
WOENSDAG 7 december   -   H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Marie Agnes Houben-Theheux en voor de echtgenoten Heuts-Schroeder
   
DONDERDAG 8 december   -   Hoogfeest v.d. Onbevlekte Ontvangenis van Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 9 december  
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Pastoor Alex de Wever en voor Jef Nix (offg)
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
-  Maandag 28 november, 20.00u Aen de Wan: Processiecommissie.

GEDOOPT

Op zondag 20 november zijn gedoopt in de kerk van De Heeg:
-  Iris Franssen, Roserije 27a
-  Nika Ramakers, Poelgaard 18
Dopelingen, ouders en familie van harte proficiat.

OVERLEDEN

-  8 november, Mia van Hooren-Stassen, 81 jaar, Oude Molenweg 76.
-  16 november, Jean Heuts, 68 jaar, Proost Banenstraat 36.
-  16 november, Jo God, 80 jaar, Concordiastraat 6.
-  17 november, Leon Severeijns, 79 jaar, Majellastraat 1.
Dat God hen moge opnemen in zijn Rijk van liefde en geluk.

GROOTONDERHOUD

De in november gehouden collecte voor het grootonderhoud van de kerkgebouwen heeft opgebracht in Heer € 262,20 en in De Heeg € 62,38.

H. VORMSEL
Op zaterdag 10 december om 18.00u zal door mgr. R. Merkx, deken van Roermond, het vormsel worden toegediend. Wegens een bisschopswijding in Haarlem kan mgr. Wiertz helaas niet aanwezig zijn. Onze excuses hiervoor. 

SPONSORING CLUBHUIS MISDIENAARS

De zolder van de kapelanie aan de Oude Kerkstraat zal worden ingericht als clubhuis voor onze misdienaars. Deze ruimte zal worden gebruikt voor bijeenkomsten en activiteiten met de misdienaars. Aan het inrichten zijn echter wat kosten verbonden. De Werkgroep Misdienaars zoekt daarom naar sponsors. Elke gift is welkom op rekeningnummer: 11.98.00.942.

OPNAME IN ZIEKENHUIS OF ZORGINSTELLING

Vroeger werd aan de parochie doorgegeven wanneer iemand werd opgenomen in het ziekenhuis of in een zorginstelling. Helaas is dat sedert jaren niet meer het geval, waardoor het nogal eens voor komt, dat iemand die dat wel op prijs zou stellen toch niet wordt bezocht door de pastoor, de kapelaan, of iemand anders namens de parochie.
Om teleurstellingen te voorkomen, is het daarom aan te raden om even aan het parochiebureau door te geven wanneer u, uw man of vrouw, of één van uw ouders in het ziekenhuis of elders wordt opgenomen. Overigens kunt u dat ook doen wanneer u iemand kent die langdurig ziek thuis is en bezoek op prijs stelt.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007