Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 27 november - 10 december 2010

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 48 & 49   27 november - 10 december 2010
ZATERDAG 27 november
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 28 november   -   Eerste zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZATERDAG 4 december
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 5 december   -   Tweede zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als zeswekendienst voor Lud Lindeman en voor José Claessens-Stroom
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderswerk van de kerk
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 48 & 49   27 november - 10 december 2010
ZATERDAG 27 november
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Bèr Severeijns, als 1e jaardienst voor Bert Thans en voor Hein Spauwen (offg)
   
ZONDAG 28 november   -   Eerste zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Ansje v.d. Bosch-Vissers, als zeswekendienst voor Jef Konings, als jaardienst voor August Willemsen, als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en voor Fien v.Lieshout-Heuts (offg)
17.00 uur Gregoriaanse Vesperdienst met zang Collegium Gregorianum Zuid-Limburg en Schola Cantorum Kon. St. Caeciliakoor
   
MAANDAG 29 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 30 november   -   H.Andreas, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Lieke Cloot
   
WOENSDAG 1 december 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in hetr vagevuur
   
DONDERDAG 2 december  
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 3 december   -   H.Franciscus Xaverius, priester
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen v.d. fam. Hanssen-Ernst, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, overledenen v.d. fam. Douven-Wimmers, José Claessens-Stroom, Willy Custers (offg), voor de overledenen van een familie, zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 4 december
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Ria Swakhoven-Kerkhofs (offg), Lies Coninx-Walraven (offg), Annie Beckers-Braken en overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 5 december   -  Tweede zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor August Willemsen (offg), Paula Dassen-Wijnands (offg), echtel. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 6 december   -   H.Nicolaas, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 7 december   -   H.Ambrosius, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen v.d. parochie
   
WOENSDAG 8 december  -   Hoogfeest v.d. Onbevlekte Ontvangenis v.d. H.Maagd Maria, patrones van het bisdom Roermond
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor Jan en Wies Vromans-Aussems (offg)
   
DONDERDAG 9 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor pastoor Alex de Wever
   
VRIJDAG 10 december
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius, voor de zieken in een familie
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
7 november te Heer, Fleur Hendriks, Weerhuisgaard 46.
Moge zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familie proficiat!

OVERLEDEN
4 November, Mia Erkamp-van Kan, 75 jaar, Grubbeveld.
7 November, Frans de Groen, 70 jaar, Burg. Maresbaan 9 Riemst.
Mogen zij nu deel hebben aan de eeuwige vreugde bij de hemelse Vader.

WEEKAGENDA
Donderdag 2 dec. 20.00 uur, kerk De Heeg: doopvoorbereiding ouders Maastricht oost.
Maandag 6 dec. 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.
Dinsdag 7 dec. 20.00 uur, werkgroep Parochieel Leven.

ZESWEKENDIENST LUD LINDEMAN
Zondag 5 december om 11.15 uur zal de Zeswekendienst voor Lud Lindeman worden gehouden in de kerk van De Heeg. De uitvaartdienst voor Lud is in de O.L.V.-basiliek gehouden vanwege het zeer grote aantal deelnemers aan de viering en omdat hij als broedermeester verbonden was aan de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Het aantal kerkgangers was zo groot omdat vele militairen present wilden zijn die hun collega hadden verloren, maar vooral omdat Lud een geliefd persoon was.
Daarbij kwam ook nog dat zijn plotseling, totaal onverwacht overlijden op 52-jarige leeftijd voor zijn familie, vrienden en bekenden een enorme schok teweeg bracht. Chris en haar jongens zijn nu in rouw en bezig dit verlies te verwerken, maar ook de vaste kerkgangers van De Heeg hebben het er moeilijk mee. Zij hebben elke zondag voor zijn behoud gebeden in zijn Afganistan-periode, de eerste helft van dit jaar; daarvoor en daarna zagen zij hem trouw aanwezig in de kerk, o.a. als buitengewoon bedienaar van de communie. Waar Lud was, was hij met zijn rijzige gestalte en jovialiteit altijd zeer nadrukkelijk aanwezig. Er is een pijnlijk gat gevallen, waardoor hij nog steeds in ons bewustzijn aanwezig is. Zijn vroegtijdige dood heeft ons aan het denken gezet en de onderlinge solidariteit versterkt.
Lud bedankt!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007