Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 22 november - 5 december 2008

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 48 & 49   22 november - 5 december 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 22 november  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur Gezinsmis, aansluitend “blote voetenkoning (licht)processie”
 
ZONDAG 23 november   -   Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
   
ZATERDAG 29 november  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 30 november   -   Eerste zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met zang “Evolution”
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 48 & 49   22 november - 5 december 2008
ZATERDAG 22 november
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor ouders Lahaije-Weerts, echtpaar Lahaije-van Aubel, mevr. Jet Duyckearts.Lahaije en voor Tiny Meertens-v.d.Bosch (offg)
   
ZONDAG 23 november   -   Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Martha Eggen-Heuts en Berrie Eggen, als jaardienst voor echtel. Pasmans-Lasoe, als jaardienst voor echtel. Bosch-Cimmermans en Timo Bosch, als jaardienst voor ouders Olislagers-Quaden en zoon Laur Olislagers en voor Pie Vranken (offg)
   
MAANDAG 24 november   -   HH.Andreas Dung-Lac, priester en gezellen, Martelaren van Viëtnam
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Maria Retrae-Janssen (offg)
   
DINSDAG 25 november   -   H.Catharina van Alexandrië, martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius en als jaardienst voor Harie Lardinoye
   
WOENSDAG 26 november   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
DONDERDAG 27 november   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
VRIJDAG 28 november   -   Zalige zuster Maria Helena Stollenwerk, medestichteres van de zusters Dienaressen van de H.Geest
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter, Lies Josquin en Fien van Engelshoven-Dirix (offg)
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 29 november  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor John van Gastel (offg)
   
ZONDAG 30 november  -  Eerste zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Sjo Thoma, als 3e jaardienst voor Lieke Cloot, voor Pie Vranken (offg), Solange Frissen (offg) en Jean Thans (offg)
17.00 uur Gregoriaanse Vesperdienst met zang Schola Cantorum en Chorum Gregorianum Zuid Limburg
   
MAANDAG 1 december   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders, broers en zussen Costongs en voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 2 december   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de jeugd, dat die het geloof mag leren kennen en waarderen
   
WOENSDAG 3 december   -   H.Franciscus Xaverius, priester
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 4 december   -   H.Johannes van Damascus, priester en kerkleraar
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Pie Vranken (offg) en Annie Beckers-Braken
   
VRIJDAG 5 december   -   Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Lies Josquin, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 9 november jl. werden in Heer door het H.Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap:
Celine Cornelissen, Welsdaal 98B, Djunaidy Lans, Mockeborg 2C en Angel Caris, Roserije 116C.
Dopelingen, ouders en familieleden. Proficiat!

OVERLEDEN

9 November, Lieke van Reij-van Assen, 64 jaar, Proost Banensstraat 12, Uitvaartdienst te Heer 14 november.
Moge zij vertrouwend op Gods barmhartigheid, zijn opgenomen in Zijn koninkrijk.

WEEKAGENDA

Zaterdag 22 nov. 10.00-11.30 uur, zaaltje kerk De Heeg: Gezinsmisclub.
Maandag 24 nov. 20.00 uur, Aen de Wan: processiecommissie Heer.
Dinsdag 25 nov. 20.00 uur, basisschool Joppenhof: Ouderavond communicanten Heer.
Woensdag 26 nov. 20.00 uur zaaltje kerk De Heeg: Ouderavond communicanten De Heeg.
Maandag 1 dec. 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.

COLLECTEN GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUWEN

De opbrengst van de in november gehouden kerkcollecten voor dit doel bedroegen in Heer €429.99, in De Heeg €157.17

SCHILDERWERK KERK HEER

Giften voor dit doel kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. 93 06 09 832 t.n.v. Stichting Restauratie St. Petrus’ Banden Heer-Maastricht, onder vermelding van “gift schilderen kerk”.

SPREEKUUR IN DE HEEG

Vanaf 28 oktober jl. wordt er wekelijks op dinsdag van 08.30 tot 09.30 uur en op donderdag van 15.00 tot 16.00 uur in de kerk van De Heeg voor de parochianen gelegenheid gegeven voor een gesprek met een van de parochiepriesters, over onderwerpen van priesterlijke zorg.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007