Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 47   17 - 23 november 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 17 november  
17.45 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 18 november   -   Drieëndertigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Ria Jaspers-van Hooren en voor een gezin in nood
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 47   17 - 23 november 2007
ZATERDAG 17 november  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor ouders Lahaye-Weerts, echtpaar Lahaye-van Aubel en Jet Duyckaerts.Lahaye, voor Jean Huysmans (offg) en Ed Schiepers (offg)
   
ZONDAG 18 november   -   Drieëndertigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Capella Sancti Servatii
Intenties: voor de levende en overleden leden van het Kon. Sint Caeciliakoor, als 8e jaardienst voor Bert Frijns, als jaardienst voor Lies en Jaak Aarts-Heuts en Quino van Zwieten als 1e jaardienst voor Frans Vissers, als jaardienst voor overl. ouders Custers-Piters, als jaardienst voor Pierre Quaaden en Fien Cilissen, als jaardienst voor echtel. Meessen-Frissen, als jaardienst voor Leo Sibers, voor Liza Janssen-Ritchi (offg), Tony Thomissen (offg), voor Ger Eggen (offg) en voor Jean en Virgenie Lemeer-Aussems (offg)
   
MAANDAG 19 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Puts-Thiessen, Sophie Heuts en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 20 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 21 november   -   Opdracht van de H.Maagd Maria in de tempel
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lambèr Kerssemeeckers (offg) en Louis Beckers
   
DONDERDAG 22 november   -   H.Cecilia, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin, Sjeng Theunisz en Tilla Thehu-Claessens en voor een voorspoedige bevalling
   
VRIJDAG 23 november   -   H.Colombanus, abt
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin en voor de zieken
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
In Heer zondag 11 november: Laurence Jorissen, Sancerrelaan 24 Maastricht.
Moge zij uitgroeien tot een blij en trouw lid van onze kerkgemeenschap.
Ouders en familieleden: Proficiat!

WEEKAGENDA
20 november, 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur.

ONTHULLING PLAQUETTE
Zondag 18 november, in aansluiting op de hoogmis, zal in de St. Petrus’ Bandenkerk een plaquette worden onthuld. Deze plaquette wordt in de kerk aangebracht uit dankbaarheid voor de inspanningen van de leden van het Comité “Os Toes” ten behoeve van de restauratie van het kerkorgel.

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ISRAEL
Van dinsdag 25 maart t/m vrijdag 4 april 2008 wordt voor de parochianen van Heer en De Heeg een bedevaartsreis naar Israël georganiseerd, met mooie excursies en verblijf in goede hotels. Tijdens deze elfdaagse rondreis wordt het noorden en midden van het H.Land bezocht. Zo zien de deelnemers het groene Galilea, Jeruzalem, Bethlehem en het Dode Zeegebied. Men ziet met eigen ogen de plaatsen waar Jezus is geboren, wonderen verrichtte, heeft geleden, is gestorven en verrezen. De bakermat van het geloof dus en van onze beschaving.
De reis staat onder leiding van pastoor Horsch en mevr. Marie José Sullot.
Heeft u belangstelling voor deze reis, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. Sullot, tel. 4090272 (privé) of 3610028, pastorie Heer op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen.

DIAKENWIJDING
De heer Jos Valke, die in afwachting van zijn diakenwijding in onze parochies praktijkervaring heeft opgedaan, zal op zaterdag 17 november a.s., door Mgr. Frans Wiertz tijdens een plechtige Eucharistievering in de kathedraal van Roermond, tot permanent diaken worden gewijd.
De viering begint om 10.30 uur.
Parochianen van Heer en De Heeg zijn voor deze plechtigheid uitgenodigd. Hun aanwezigheid wordt op prijs gesteld.
In aansluiting op de viering is er in de kathedraal gelegenheid diaken Valke en zijn echtgenote te feliciteren..
 

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007