Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 47   18 - 24 november 2006
ZATERDAG 18 november - St. Caeciliafeest
17.45 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor.
ZONDAG 19 november - Drieëndertigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met Evolution
DINSDAG 21 november - Opdracht van de H.Maagd Maria in de tempel
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
DONDERDAG 23 november - H.Clemens I, paus en martelaar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 24 november - HH.Andreas Dung-Lac , priester en gezellen, martelaren van Viëtnam
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 47   18 - 24 november 2006
ZATERDAG 18 november
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Maria v.d.Boorn-Theunissen, voor Jeu Huiskens (offg), Jaak Boesten (offg), Johan Vrijhoeven (offg), Marie Dirix- van Loo (offg), Guillaume Beckers (offg), Tilla Thehu-Claessens, Huub Pluymakers (offg) en voor Lieke de Ree-Krutzen (offg)
ZONDAG 19 november - Drieëndertigste Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties:
voor de levende en overleden leden van het Kon. Sint Caeciliakoor, als 1e jaardienst voor Leo Siebers, als 7e jaardienst voor Bert Frijns, als jaardienst voor Pierre Quaaden en Fien Cilissen, als jaardienst voor overl. ouders Custers-Piters, voor Martin Snijders, voor echtel. Ubachs-Essers en zoon Victor, voor echtel. Ubachs-Bovens en Essers-Heuts, voor Annie Vinck-Semmeling (offg), Sophie Heuts en voor Truia Houben-Essers (offg)
MAANDAG 20 november
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Henk Dubois (offg), Frans de Vroom (vanwege buurt), Rinus Nouse (vanwege buurt), overl. ouders Kok-Rietveld, Louis Beckers en voor de zielen in het vagevuur
DINSDAG 21 november - Opdracht van de H.Maagd Maria in de tempel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius
WOENSDAG 22 november - H.Cecilia, maagd en martelares
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. echtpaar Rie en Jan Fievez- van Es (offg) en voor overl. zoon Raoul Frijns
DONDERDAG 23 november - H.Clemens I, paus en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Rochus
VRIJDAG 24 november - HH.Andreas Dung-Lac, priester en gezellen, martelaren van Viëtnam
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin, Jeanne Nillesen-Quaden, Netta Willems-Hendrikx en voor ouders Aerts-Ringhs en zoon Jef

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS DE HEEG
De zondagen 7 januari, 4 februari, 8 april, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
Deze vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

WEEKAGENDA
Maandag 20 november, 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur.
Dinsdag 21 november, 20.00 uur, pastorie: Bijeenkomst Korenberaad.

OUD GELD
Achter in de kerken van Heer en De Heeg staan tot 1 december a.s. offerblokken, waarin oud Nederlands geld, maar ook Belgische en Franse francs en Duitse marken kunnen worden gedeponeerd. Leden van de werkgroep “Wereldkerk” zullen voor omwisseling van dit geld in Euro’s zorgdragen. Met de opbrengst zullen projecten van de wereldkerk worden ondersteund.

COLLECTANTEN PAROCHIE HEER
In de parochie Heer is een tekort aan collectanten. Welke dames of heren willen het collectantencollege komen versterken? Eens in de drie weken, in het weekeinde, zal hiervoor een beroep op u worden gedaan. U kunt zich telefonisch melden bij de heer P.Gortmans, tel. 362 53 23.

EEN KERSTBOOM VOOR DE HEEG
Wie kan er voor een kerstboom zorgen, die tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode geplaatst kan worden in de kerk van De Heeg? Gezocht wordt een boom van 3 à 4 meter. Kunt u er een leveren, of weet u een adres hiervoor, meldt u zich dan aan het parochiebureau, tel. 361 00 28. U kunt ook als sponsor van de kerstboom fungeren. Hiervoor kunt u zich ook melden aan het parochiebureau.

LICHTPROCESSIE DE HEEG
Op zaterdag 25 november a.s. na de gezinsmis van 17.45 uur, zal de jaarlijkse lichtprocessie t.g.v. het feest van de “Blotevoetenkoning” door De Heeg trekken. Zaterdag 25 november van 10.00 tot 11.30 uur zal voor de kinderen van de Gezinsmisclub, in het zaaltje van De Heeg, deze processie worden voorbereid.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007