Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 47 & 48   14 - 27 november 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 14 november  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 15 november   -   Drieëndertigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
   
ZATERDAG 21 november   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur Gezinsmis
Aansluitend Blote-voeten Koningprocessie
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 22 november   -   Hoogfeest van Christus Koning van het heela
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als zeswekendienst voor Martha v.Gemert-Grooten en voor Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 47 & 48   14 - 27 november 2009
ZATERDAG 14 oktober
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Harie Smeets, als jaardienst voor ouders Lahaije-Weerts, echtpaar Lahaije- van Aubel en Jet Duyckaerts-Lahaije, als jaardienst voor Corrie Heuts-Smeets en voor Pierre Smeets
   
ZONDAG 15 november   -   Drieëndertigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor echtel. Meessen-Frissen en voor Lei Gulikers
   
MAANDAG 16 november   -  H.Gertrudis, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heutsvoor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 17 november   -   H.Elisabeth van Hongarije
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 18 november   -   Kerkwijding van de basilieken van de HH.Apostelen Petrus en Paulus
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld en voor Giel Coninx (offg)
   
DONDERDAG 19 november   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sophie Heuts
   
VRIJDAG 20 november   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: or Chrit v.d.Akker (offg)
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 21 november   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Antoinette Meerstad-Nelissen (offg), Jan van Zoeren (offg) en Marie Smitsmans-Coninx (offg)
   
ZONDAG 22 november  -  Hoogfeest van Christus Koning van het heelal
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: voor levende en overl. leden van het Kon.Sint Caeciliakoor, als jaardienst voor Martha Eggen-Heuts en Berrie Eggen, voor Tony Thomissen (offg), voor Lieske Brouwers-Costongs (offg), Rinus en Roos Stallenberg-Ramaekers (offg), echtel. Pasmans-Lasoe, echtel. Bosch-Cimmermans en Thimo, voor ouders Ubachs-Essers en zoon Victor, echtel. Ubachs-Bovens, echtel. Essers-Heuts, ouders Loo-Lemlijn en dochter Annie
   
MAANDAG 23 november   -   H.Columbanus, abt
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: dat de jeugd het geloof mag kennen en waarderen
   
DINSDAG 24 november   -   HH.Andreas Dung-Lac, priester en gezellen, martelaren van Viëtnam
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius
   
WOENSDAG 25 november   -    H.Catharina van Alexandrië, martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor Harie Lardinoye
   
DONDERDAG 26 november   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 27 november   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Chrit v.d.Akker (offg) en Jef Rompelberg (offg)
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 8 november werd door het H.Doopsel lid van onze kerkgemeenschap: Ruben Kostons, Mandelborg10.
Dopeling, ouders en familieleden: Proficiat.

OVERLEDEN

28 okt. Jana Franssen-Verstappen, 71 jr, Schorsmolen 19.
30 okt.Jeuke Aarts, 93 jr, Zorgcentrum Amby.
31 okt. Jo Huijnen, 73 jr, Bloemendaelhofstraat 2B.
Mogen zij Gods eeuwig hemelrijk zijn binnengegaan.

COLLECTEN SCHILDERWERK KERKEN
De in de maand november gehouden kerkcollecten voor dit doel brachten in Heer op € 496.06, in De Heeg € 143.20.

OPBRENGST KLEDINGINZAMELINGACTIE

De op 31 okt jl. gehouden inzamelingactie heeft 600 kilo kleding opgebracht.
De Stichting "Mensen in nood" dankt iedereen hartelijk die aan deze actie heeft bijgedragen.

WEEKAGENDA

Maandag 16 nov. 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Woensdag 18 nov. 13.30-15.00 uur, kerk De Heeg: Gezinsmisclub.
Maandag 23 nov. 20.00 uur, pastorie: Kerkbestuur.

TOEDIENING H. VORMSEL

Zaterdag 12 december a.s., tijdens de avondmis,  zal vicaris Mgr.P.F.Vroemen in Heer het H.Vormsel toedienen aan kinderen van onze twee parochies. De H.Mis op deze zaterdag begint dan om 19.00 uur.

LAMBERT HENDRIKS GEPROMOVEERD
Lambert Hendriks Lambert Hendriks (31) is woensdag 28 oktober 2009 in Rome 'summa cum laude"  (dat is met de hoogst mogelijke kwalificatie gepromoveerd tot doctor in de moraaltheologie.
Lambert Hendriks was voor zijn priesterstudie jarenlang acoliet in Heer. Na zijn priesterwijding op 25 mei 2002 in de kathedraal van Roermond werd hij kapelaan in Waubach, Lauradorp, Abdissenbosch en Rimburg (vier parochies in Landgraaf). In september 2003 kreeg hij van de bisschop de opdracht om moraaltheologie te gaan struderen in Rome. Sinds september 2008 is hij inwonend docent Ethiek en Moraaltheologie van het Grootseminarie Rolduc en van het Theologisch Instituut Rolduc in Kerkrade.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007