Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 46   10 - 16 november 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 10 november  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 11 november   -   Tweeëndertigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met koor “Evolution”
12.30 uur Poolse H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 46   10 - 16 november 2007
ZATERDAG 10 november  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Wim Franssen (offg), Maus Pirson-ter Linde (offg) en voor Lambèr Kerssemeeckers (offg)
   
ZONDAG 11 november   -   Tweeëndertigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor ouders Houben-Essers (offg), Maus Pirson-ter Linde (offg), Elly Jamin-van Hees (offg) en ouders Schurgers-Haenen
   
MAANDAG 12 november   -   H. Josafat, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Maus Pirson-ter Linde (offg) en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 13 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 14 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
DONDERDAG 15 november   -   H.Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 16 november  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 12 november, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Dinsdag 13 november, 20.00 uur, Einsteinstraat 201: Werkgroep Communie/Vormsel.
Woensdag 14 november, 13.30-15.00 uur, zaaltje kerk De Heeg: Gezinsmisclub.

OVERLEDEN
Uitvaartdiensten Heer:
Fien Beusen-Gilissen, 87 jaar, Dr. Willemsstraat 4.
Anneke Jacobs-Knubben, 82 jaar, Dr. Willemsstraat 7.
Pierre Schrijnemakers, 78 jaar, Burg. Kessensingel B14.
Jo Frederix, 91 jaar, Zorgcentrum “Lenculenhof”.
Uitvaartdienst De Heeg:
Tiny Ummels-Reiters, 79 jaar, Weth. Vrankenstraat D12.
Mogen zij de vreugde van het eeuwig leven zijn binnengegaan.

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ISRAEL
Van dinsdag 25 maart t/m vrijdag 4 april 2008 wordt voor de parochianen van Heer en De Heeg een bedevaartsreis naar Israël georganiseerd, met mooie excursies en verblijf in goede hotels. Tijdens deze elfdaagse rondreis wordt het noorden en midden van het H.Land bezocht. Zo zien de deelnemers het groene Galilea, Jeruzalem, Bethlehem en het Dode Zeegebied. Men ziet met eigen ogen de plaatsen waar Jezus is geboren, wonderen verrichtte, heeft geleden, is gestorven en verrezen. De bakermat van het geloof dus en van onze beschaving.
De reis staat onder leiding van pastoor Horsch en mevr. Marie José Sullot.
Heeft u belangstelling voor deze reis, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. Sullot, tel. 4090272 (privé) of 3610028, pastorie Heer op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen
 

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007