Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 46   11 - 17 november 2006
ZATERDAG 11 november  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 12 november   -   Tweeëndertigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
12.30 uur Poolse H.Mis
   
DINSDAG 14 november  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
DONDERDAG 16 november   -   H.Margarita van Schotland
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 17 november   -   H.Elisabeth van Hongarije
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 46   11 - 17 november 2006
ZATERDAG 11 november  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jan Dolders, als jaardienst voor ouders Lahaye-Weerts, echtpaar Lahaye-van Aubel en mevr. Jet Duyckaerts-Lahaye, voor Martin Nix, Math. Sarneel (offg) en Jaak Boesten (offg)
   
ZONDAG 12 november   -   Tweeëndertigste Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor echtel. Meessen-Frissen, als jaardienst voor overl. ouders Schurgers-Hoenen, als jaardienst voor overl. ouders Olislagers-Quaden, voor Leo Aarts (offg), Annie Vinck-Semmeling (offg) en Paule de Vrede-Bouchoms (offg)
   
MAANDAG 13 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers
   
DINSDAG 14 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
WOENSDAG 15 november   -   H.Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Berth Nelissen-Quaden en Jan Dolders (offg)
   
DONDERDAG 16 november   -  H.Margarita van Schotland
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de bekering van de zondaars
   
VRIJDAG 17 november   -   H.Elisabeth van Hongarije
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Henk Erkamp, voor Lies Josquin en Jef Toorens

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS DE HEEG
Zondag 7 januari, 4 februari, 8 april, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

GEDOOPT
Zondag 5 november in de parochiekerk Heer: Max Montforts, Schout Stasstraat 7.
Door het H.Doopsel werd in hem het fundament gelegd van een christleijk leven.
Dopeling, ouders en familie proficiat!

OVERLEDEN
28 Oktober, Annie Bovens, 80 jaar, Burg. Kessensingel A8.
Moge zij veilig zijn thuisgekomen bij de hemelse Vader.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
Deze vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.
Zondag 12 november, 11.30 uur, Conviventie in het Petrushofje voor de 1e Gemeenschap.

WEEKAGENDA
Woensdag 15 november, 14.00 uur, pastorie: bijeenkomst stuurgroep samenwerking Heer en De Heeg.
Woensdag 15 november, 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.

COLLECTE GROOTONDERHOUD KERKGEBOUW HEER
De in het weekeinde van 4-5 november hiervoor gehouden kerkcollecte, bracht € 509.03 op.
Weer een mooi resultaat. Dank aan de gevers.

OUD GELD
Achter in de kerken van Heer en De Heeg is een offerblok geplaatst, waarin oud Nederlands geld, maar ook Belgische en Franse francs en Duitse marken kunnen worden gedeponeerd.
De werkgroep “Wereldkerk” zal voor omwisseling van dit geld in Euro’s zorgdragen.
Uit de opbrengst zullen projecten van de wereldkerk worden ondersteund.

KLEDINGINZAMELING
De kledinginzameling voor “Mensen in nood” die op 28 oktober jl. in de parochie Heer werd gehouden heeft 2974 kg kleding opgebracht.
“Mensen in nood” dankt iedereen hartelijk die aan deze actie heeft bijgedragen.

COLLECTANTEN PAROCHIE HEER
In de parochie Heer is een tekort aan collectanten.
Welke dames of heren willen het collectantencollege komen versterken?
Eens in de drie weken, in het weekeinde, zal hiervoor een beroep op u worden gedaan.
Gegadigden kunnen zich telefonisch melden bij de heer P.Gortmans, tel. 362 53 23.

EEN KERSTBOOM VOOR DE HEEG
Wie kan er voor een kerstboom zorgen, die tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode geplaatst kan worden in de kerk van De Heeg?
Gezocht wordt een boom van 3 à 4 meter!
Kunt u er een leveren, of weet u een adres hiervoor, meldt u zich dan aan het parochiebureau, tel. 361 00 28.
U kunt ook als sponsor van de kerstboom fungeren!!!
Hiervoor kunt u zich ook melden aan het parochiebureau.

LICHTPROCESSIE DE HEEG
Op zaterdag 25 november a.s. na de gezinsmis van 17.45 uur, zal de jaarlijkse lichtprocessie t.g.v. het feest van de “Blote Voeten Koning” door De Heeg trekken.
Woensdag 15 november van 13.30 tot 15.00 uur en op zaterdag 25 november van 10.00 tot 11.30 uur zal voor de kinderen van de Gezinsmisclub in het zaaltje van De Heeg, deze processie worden voorbereid.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007