Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 46 & 47   16 - 29 november 2013
ATTENTIE
Op donderdag 28 november zal er om 19.00u een H. Mis zijn, met vooraf het Rozenhoedje.

ZONDAG 17 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Liesje Lüpschen


ZONDAG 24 november   -   Christus Koning van het Heelal
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen
 
DONDERDAG 28 november   -   Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter
Aansluitend lezing door Pastoor Horsch
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 46 & 47   16 - 29 november 2013
ATTENTIE
Op donderdag 28 november is er geen Rozenhoedje en geen H. Mis in Heer.

ZATERDAG 16 november 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: tevens presentatieviering van de Vormelingen, voor  het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 17 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Marie-José Steijns-Mullens, als jaardienst voor de echtl. Meessen-Frissen, voor Jean Heuts en voor de overl. ouders Olislagers-Quaden, zoon, schoonzoon en schoondochter
 
MAANDAG 18 november   -   Kerkwijding v.d. basilieken v.d. HH. Apostelen Petrus en Paulus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor Magda Roquet-Bouvrie en voor de overl. ouders Kok-Rietveld en Alken-Piters en dochter Mary
   
DINSDAG 19 november   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sophie Heuts

 
WOENSDAG 20 november   
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 21 november   -   Opdracht v.d. H. Maagd Maria in de tempel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: tot intentie van de H. Antonius
   
VRIJDAG 22 november   -   H. Cecilia, maagd en martelares
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 23 november
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Albert Custers en Marieke Custers-Essers
   
ZONDAG 24 november   -   Christus Koning van het Heelal
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor de levende en overleden leden van het Kon. St. Caeciliakoor


MAANDAG 25 november   -   H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Harie Lardinoye en voor Pater van Osch
 
DINSDAG 26 november   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jean Hendrikx
   
WOENSDAG 27 november   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de jeugd, dat zij het geloof mogen leren kennen en waarderen
   
DONDERDAG 28 november   -    Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd
Geen H. Mis!

 
VRIJDAG 29 november   
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje met zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 18 november, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Woensdag 20 november, 20.00u zaaltje De Heeg, ouderavond Communicanten
  De Heeg.
- Maandag 25 november, 20.00u Pastorie, Kerkbestuursvergadering.

OVERLEDEN
- 30 oktober, Gerard van Kerkhof, 87 jaar, Electronstraat 12.
Dat hij het eeuwige leven mag binnengaan.

GEDOOPT

In Heer zijn gedoopt:
- Evi Beckers, Ellecuylgaard 112.
- Glenn van Golde, Burg. Lespinassenstraat 1.
In De Heeg zijn gedoopt:
- Jaro Ramakers, Poelgaard 18.
- Denzel en Naomi Valstar, Haafkensborg 89.
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

LEZING
Donderdagavond 28 november zal pastoor Horsch een lezing houden over de Eucharistie en de Joodse wortels daarvan in het zaaltje onder de kerk van De Heeg om 20.00 uur.
Op die avond zal er in Heer geen H. Mis zijn; daarvoor in de plaats is er om 19 uur  een Eucharistieviering in De Heeg, met om 18.40u het Rozenhoedje.
Als u regelmatig een Eucharistieviering bijwoont, is deze lezing echt iets voor u.
Voor de goede organisatie is het wel prettig wanneer u zich van tevoren aanmeldt; u kunt dat doen door het formulier in te vullen dat achter in de kerk ligt.

KERKBIJDRAGE

Indien u deze rubriek leest, neemt u waarschijnlijk deel aan de Kerkbijdrage. Dat is één van de manieren waarop u uw band met het geloof en met uw eigen parochie kunt tonen. Mede dankzij uw Kerkbijdrage wordt de pastorale zorg mogelijk gemaakt, en kunnen onze beide kerkgebouwen in stand worden gehouden.
Helaas neemt het aantal deelnemers aan de Kerkbijdrage gestaag af; niet alleen in Heer en De Heeg, maar in het hele bisdom. Daar staat tegenover, dat kerkbesturen met voortdurend stijgende kosten te maken hebben. Het wordt, kortom, steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Het bisdom heeft daarom onlangs besloten om voor 2014 het richtbedrag voor de Kerkbijdrage te verhogen van €96 naar €100 per jaar (dus €25 per kwartaal, of €8,35 per maand).
Natuurlijk is iedereen vrij om, afhankelijk van persoonlijke overwegingen en draagkracht, minder of juist meer bij te dragen. Elk bedrag was, is en blijft welkom; ook als dit duidelijk minder is dan €8,35 per maand.
Maar … weet u eigenlijk wel, hoeveel u bijdraagt? U kunt er natuurlijk uw bankafschriften op nazien. En dan blijkt misschien wel, dat uw Kerkbijdrage nog uit de “guldenstijd” stamt. Een duidelijk bewijs, dat u al heel lang meedoet, waarvoor onze dank! Maar sindsdien is wel alles duurder geworden …
Graag willen wij u dan ook vragen om de hoogte van uw Kerkbijdrage nog eens te overwegen, en deze dan misschien wat “naar boven af te ronden”. U levert daarmee een reële bijdrage aan de instandhouding van uw parochie!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007