Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 46 & 47   10 - 23 november 2012
ZONDAG 11 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 
ZONDAG 18 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en voor Hay Faarts
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 46 & 47   10 - 23 november 2012
ZATERDAG 10 november
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor ouders van Engelshoven-van Glabbeeck en voor Annie Janssen-v.d. Bosch (offg)
   
ZONDAG 11 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de ouders Schurgers-Hoenen, als jaardienst voor de echtl. Pasmans-Lasoe en kleinkinderen Thimo en Eric, voor de echtl. Bosch-Cimmermans, voor Math Heuts (offg), voor Huub Braken (offg) en voor de echtl. Welzen-Walraven


MAANDAG 12 november   -   H. Josafat, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedjee
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 13 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 14 november 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 15 november   -   H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Pierre en Tilla Thehu-Claessens (offg)

 
VRIJDAG 16 november   H. Margarita van Schotland
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Jef Nix (offg), voor overl. ouders Kok-Rietveld en Alken-Piters, voor de overledenen van de fam. Douven-Wimmers en voor het zieleheil en uit dankbaarheid vanwege de verjaardag van een dochter
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 17 november 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Jo Muitjens en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 18 november   -  Drieëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Jean Heuts, als jaardienst voor echtl. Meessen-Frissen, voor Math Heuts (offg), voor Huub Braken (offg) en voor de overl. ouders van de familie Olislagers-Quaden
 
MAANDAG 19 november 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Sophie Heuts en tot intentie van de H. Bernadette
   
DINSDAG 20 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie

 
WOENSDAG 21 november   -   Opdracht van de H. Maagd Maria in de Tempel
14.30 uur H. Mis voor Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
DONDERDAG 22 november   -   H. Cecilia, maagd en martelares
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
VRIJDAG 23 november   -   H. Clemens I, paus en martelaar
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en voor Harry Vrancken en zoon Bert
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 19 november, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Dinsdag 20 november, 20.00u Pastorie, collectantenvergadering.

GEDOOPT

Op zondag 4 november werd in Heer gedoopt:
Evi Bels, Dorpstraat 57.
Moge zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

1e HEILIGE COMMUNIE

Op dinsdag 27 november is er een ouderavond van de communicanten van Heer een ouderavond om 20.00u in de Vlinderboom.
Op woensdag 28 november is een ouderavond voor de communicanten van De Heeg om 20.00u in het zaaltje onder kerk.
Ouders die hun kinderen nog willen aanmelden kunnen dit tot en met donderdag 15 november doen bij het parochiebureau, op maandag, dinsdag en donderdag, tel. 043-3610028. 

KLEDINGACTIE

De op zaterdag 27 oktober gehouden kledinginzameling voor Mensen in Nood heeft 150 kilo kleding opgebracht. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

PAROCHIEBEDEVAART ISRAEL

Van 9 t/m 18 april 2013 is het mogelijk deel te nemen aan een parochiebedevaart naar Israel. Tijdens deze reis worden het midden en het noorden van het H. Land bezocht. We bezoeken de heilige plaatsen in Galilea en het Dode Zeegebied. Pastoor P. Horsch en kapelaan P. Lipsch zullen deze reis geestelijk begeleiden. Als u interesse hebt, kunt u contact opnemen met het parochiebureau, tel: 043-3610028. E-mail: parochiebureau@heerdeheeg.nl.

GEZOCHT: MISDIENAARS EN ACOLIETEN

Je hebt ze vast wel eens gezien: misdienaars en acolieten. Kinderen en jongeren, zowel jongens als meisjes, die de priester helpen tijdens de Mis.   
In Heer en De Heeg is er een aantal misdienaars en acolieten actief, maar dit aantal is helaas niet zo groot dat we alle Missen in de kerken van genoeg misdienaars en acolieten kunnen voorzien.
Je kunt misdienaar worden nadat je je Communie hebt gedaan, dus vanaf 8 jaar en ouder. Acolieten zijn meestal jongeren van 16 jaar en ouder. 
Als je interesse hebt, kun je je iedere dinsdag en donderdag tussen 9.30u en 12.00u aanmelden bij het parochiebureau: Tel. 043-3610028 . Of via de mail: parochiebureau@heerdeheeg.nl
Laat daarbij wel weten of je misdienaar of acoliet wilt worden in Heer of De Heeg.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007