Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 46 & 47   12 - 25 november 2011
ZATERDAG 12 november
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 13 november  -   Drieëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
 
ZATERDAG 19 november
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 20 november   -   Hoogfeest Christus Koning van het Heelal
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties:  voor diaken Ber Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 46 & 47   12 - 25 november 2011
ZATERDAG 12 november
17.45 uur H.Mis met samenzang, tevens presentatieviering van de vormelingen Heer en De Heeg
Intenties: als jaardienst voor de ouders Lahaye-Weerts, voor echtl. Lahaye-van Aubel en voor Jet Duyckaerts-Lahaye
   
ZONDAG 13 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor de levende en overleden leden van het Kon. St. Caeciliakoor, als jaardienst voor echtl. Meessen-Frissen, voor Mathieu Bronckers en Thea Bronckers-Habets (offg) en voor Bertie Soudant-Rademakers (offg)


MAANDAG 14 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie
   
DINSDAG 15 november   -   H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens
   
WOENSDAG 16 november   -   H. Gertrudis, maagd
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 17 november   -   H. Elisabeth van Hongarije
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Chrit Scaf en Annie Scaf-Hanssen en voor een zekere intentie
   
VRIJDAG 18 november   -   Kerkwijding v.d. basilieken van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overl. ouders Kok-Rietveld, voor Jef Nix en voor Anna Essers-van Kesteren (vanwege verjaardag)
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 19 november
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Leon Prikken en ouders Prikken-van den Boorn, voor Hein Spauwen (offg), Alice Wijnands-Heuts (offg) en voor Sophie Heuts
   
ZONDAG 20 november   -  Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Pasmans-Lasoe en kleinkinderen Thimo en Eric, voor de echtl. Bosch-Cimmermans en voor Wiel en Alie Dekkers-Rijpkema (offg)
   
MAANDAG 21 november   -   Opdracht v.d. H. Maagd Maria in de tempel
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en de overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 22 november   -   H. Cecilia, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens

 
WOENSDAG 23 november   -   H. Colombanus, abt
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot Godsvertrouwen
   
DONDERDAG 24 november   -   H.H. Andreas Dun-Lac, priester en gezellen, martelaren van Vietnam
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid
   
VRIJDAG 25 november   -   H. Catharina van Alexandrië, martelares
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Harie Lardinoye en voor Jef Nix
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 14 november, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering
- Dinsdag 22 november, 20.00u Kindcentrum Vlinderboom, ouderavond   Communicanten Heer.
- Woensdag 23 november, 20.00u kerk De Heeg, ouderavond Communicanten De Heeg.
- Donderdag 24 november, 20.00u Pastorie, Bijbelgroepen I en II.

OVERLEDEN

- 25 oktober, Berke Kostons, 81 jaar, La Valence.
- 29 oktober, Hub Ritzerveld, 88 jaar, Parc Imstenrade.
- 2 november, Annie van Engelshoven-van Glabbeeck, 80 jaar,
  Lorentzstraat 4.

SPONSORING CLUBHUIS MISDIENAARS

De zolder van de kapelanie aan de Oude Kerkstraat zal worden ingericht als clubhuis voor onze misdienaars. Deze ruimte zal worden gebruikt voor bijeenkomsten en activiteiten met de misdienaars. Aan het inrichten zijn echter wat kosten verbonden. De Werkgroep Misdienaars zoekt daarom naar sponsors. Elke gift is welkom op rekeningnummer: 11.98.00.942.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007