Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 46 & 47   13 - 26 november 2010
ZATERDAG 13 november
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 14 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang "Evolution"
Intenties: als jaardienst voor echtel. Sieben-Lebon en voor Ingrid Veeris-Hendriks
   
ZATERDAG 20 november
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Aansluitend: Blotevoetenkoning-lichtprocessie
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 21 november   -   Hoogfeest van Chfristus Koning van het Heelal
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 46 & 47   13 - 26 november 2010
ZATERDAG 13 november
19.15 uur H.Mis met samenzang, tevens Voorstelmis Vormelingen
Intenties: als zeswekendienst voor Harrie v.d.Bosch en als jaardienst voor ouders Lahaye-v.Aubel en Jet Duyckaerts-Lahaye
   
ZONDAG 14 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St.Caeciliakoor
Intenties: voor de levende en overleden leden van het Kon.St.Caeciliakoor en als jaardienst voor echtel. Meessen-Frissen, voor John Essers (offg), Chrit Wilders (offg), Pierre Smeets (offg), Bertine Magermans-Ackermans (offg) en echtel Welzen-Walraven
   
MAANDAG 15 november   -   H.Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 16 november   -   H.Margarita van Schotland
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen v.d. parochie
   
WOENSDAG 17 november  -   H.Elisabeth van Hongarije
15.30 uur H.Mis Croonenhoff voor Jef Konings
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen v.d. parochie
   
DONDERDAG 18 november   -   Kerkwijding v.d. basilieken v.d. HH.Apostelen Petrus en Paulus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld
   
VRIJDAG 19 november
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sophie Heuts en Harrie v.d.Bosch (offg)
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 20 november
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als vooravondv iering van het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn v.d. parochie
   
ZONDAG 21 november   -  Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Mathieu Bronckers en als jaardienst voor zijn echtgenote Thea Bronckers-Habets, als 1e jaardienst voor diaken Leon Prikken, als jaardienst voor overl. ouders Prikken-v.d.Boorn, als jaardienst voor echtel. Pasmans-Lasoe, Thimo Bosch en echtel. Bosch-Cimmermans, voor Pierre Hofman (offg) en Jan Brugel (offg)
   
MAANDAG 22 november   -   H.Caecilia, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 23 november   -   H.Clemens I, paus en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen v.d. parochie
   
WOENSDAG 24 november  -   HH.Andreas Düng-Lac, priester en gezellen, martelaren van Viëtnam
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn v.d. parochie
   
DONDERDAG 25 november   -   H.Catharina van Alexandrië, martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Harie Lardinoy
   
VRIJDAG 26 november 
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen v.d. parochie
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 15 nov. 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochiëel Leven.
Maandag 22 nov, 20.00 uur, pastorie: bijbelgroep.
Dinsdag 23 nov. 18.30 uur, pastorie: Stichting Restauratie St. Petrus' Banden.
Dinsdag 23 nov. 20.00 uur, basisschool Joppenhof: ouderavond communicanten Heer.
Woensdag 24 nov. 20.00 uur, parochiezaal De Heeg: ouderavond commjunicanten De Heeg.
Donderdag 25 nov. 20.00 uur, pastorie: bijeenkomst collectanten Heer.

REUNIE ISRAELREIS

Voor de deelnemers aan de pelgrimsreis naar Israel in augustus/september jl. is er op vrijdag 26 november om 19.00 uur in De Heeg een eucharistieviering.
Aansluitend een samenkomst voor de deelnemers in de parochiezaal.

OVERLEDEN

27 Oktober Lud Lindeman, 52 jaar Sleuteldaal 15.
Moge hij nu bij de hemelse Vader de eeuwige vreugde en vrede beleven.

VESPERDIENST

Zondag 28 november, de 1e Zondag van de Advent wordt in de parochiekerk van Heer, door het Collegium Gregorianum Zuid Limburg en de Schola Cantorum van het Kon. St. Caeciliakoor een gregoriaanse Vesperdienst
verzorgd. De dienst vangt aan om 17.00 uur. Bij dit kerkelijk avondgebed bent u van harte welkom.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007