Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 46 & 47   8 - 21 november 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 8 november  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 9 november   -   Kerkwijding van de basiliek van St. Jan van Lateranen
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
13.00 uur Poolse H.Mis
   
ZATERDAG 15 november  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
   
ZONDAG 16 november   -   Drieëndertigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang “Evolution”
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 46 & 47   8 - 21 november 2008
ZATERDAG 8 november
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Leo Horsch
   
ZONDAG 9 november   -   Feest van Kerkwijding van de basiliek St.Jan van Lateranen
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor ouders Schurgers-Hoenen en voor de zieken van de parochie
   
MAANDAG 10 november   -   H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Puts-Thiessens, voor Maria Retrae-Janssen (offg) en voor de priesterzielen in het vagevuur
   
DINSDAG 11 november   -   H.Martinus van Tours, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Welzen-Walraven
   
WOENSDAG 12 november   -   H.Josafat, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pie Vranken (offg)
   
DONDERDAG 13 november   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 14 november   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Corrie Heuts-Smeets, voor Cato Toorens-Ackermans, voor ouders Aerts-Ringhs en zoon Jef, Fien van Engelshoven-Dirix (offg) en voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 15 november  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Tineke Lebon
   
ZONDAG 16 november  -  Drieëndertigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor levende en overleden leden van het Kon. St. Caeciliakoor, als jaardienst voor overl. ouders Custers-Piters, voor echtel. Meessen-Frissen, voor ouders Ubachs-Essers en zoon Victor, voor echtel. Ubachs-Bovens en echtel. Essers-Heuts
   
MAANDAG 17 november   -  H.Elisabeth van Hongarije
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pie Vranken (offg) en voor een groot godsvertrouwen en geborgenheid
   
DINSDAG 18 november   -   Kerkwijding van de basilieken van de HH.Apostelen Petrus en Paulus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor Jo Muitjens en voor overl. ouders Kok-Rietveld
   
WOENSDAG 19 november   
15300 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg) en Sophie Heuts
   
DONDERDAG 20 november   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: uit dankbaarheid
   
VRIJDAG 21 november   -   Opdracht van de H.Maagd Maria in de tempel
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Lies Ramakers- van Kan (offg) en voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
21 okt.: Tilly Bost-Janssen, 83 jr, Lenculenhof, uitvaartdienst Heer 25 okt.
27 okt.: Leo Vangeelen, 44 jr, Musketruwe 42B, uitvaartdienst Heer 30 okt.
30 okt.: Jos Baguette-Claes, 71 jr, Kelvinstraat 16, uitvaartdienst Heer 4 nov.

WEEKAGENDA
Dinsdag 11 nov. 19.00 uur, pastorie: vergadering Stichting Restauratie St.Petrus’ Banden.
Dinsdag 11 nov. 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.
Maandag 17 nov. 20.00 uur, pastorie: korenberaad.
Dinsdag 18 nov. 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.

SCHILDERWERK KERK HEER
Giften voor dit doel kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. 93 06 09 832 t.n.v. Stichting Restauratie St. Petrus’ Banden Heer-Maastricht, onder vermelding van “Gift schilderen kerk”.

GETUIGSCHRIFT
Aan onze parochiemedewerker, de heer Gerard Rossell zal op zondag 9 november in de kathedraal van Roermond, tijdens een vesperdienst om 16.00 uur, door Mgr. F.Wiertz, een getuigschrift voor de catechese worden uitgereikt.

DIAKENWIJDING WILSON VARELA
Wilson Varela, die als priesterstudent in onze parochie stage heeft gedaan in het studiejaar 2005-2006, zal op zaterdag 15 nov. a.s. om 10.30 uur in de kathedraal van Roermond tot transeunt diaken worden gewijd. Een transeunt diaken is een diaken die later tot priester zal worden gewijd. In Heer heeft hij geassisteerd in de eucharistievieringen van het weekend, bij huwelijken, doopsels en uitvaartdiensten; ook ging hij op huisbezoek bij een aantal parochianen en bezocht hij zieken thuis en in het ziekenhuis. Wilson zal de eerste priesterstudent van het Neokatechumenaat in ons bisdom zijn, die tot diaken wordt gewijd. Het is natuurlijk wenselijk dat wij proberen met zoveel mogelijk mensen bij die gebeurtenis aanwezig te zijn, als een teken van dank voor wat hij in onze parochie heeft gedaan en zeker ook ter bemoediging. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007