Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 45   3 - 9 november 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 3 november  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 4 november   -   Eenendertigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Sjer Budy
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 45   3 - 9 november 2007
ZATERDAG 3 november  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Sjeng Severeijns, als jaardienst voor Maria Hubertina Essers-Houben, als jaardienst voor de overledenen van de fam. Bovens, voor Sjef Lutgens (offg), Emma Vonk-v.d.Velden (offg), Leon Schurgers (offg), Netta Ramaekers-Raemaeckers (offg), Giok Hoo Demmers-Lie (offg) en voor echtel. v.Wissen-Bronckers en Maria Lambrechts
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 4 november   -   Eenendertigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor echtel. Darding-Boesten, als jaardienst voor Elise Corbey, als jaardienst voor overl. ouders Claessens-Boumans en zoon, als jaardienst voor Rinus Stallenberg, voor Hendrik Wolters (offg)., echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), Elly Jamin-van Hees (offg), Netteke Thoma-Ackermans (offg), echtel. Welzen-Walraven en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 5 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor Anne Maria en Theresia Rademacher en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 6 november   -   Feest van alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin en voor overl. ouders Frijnts-van Gastel
   
WOENSDAG 7 november   -   Hoogfeest H.Willibrordus - Bisschop, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 8 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Albert Ringhs (offg) en Dorien Bruls-Bremers (offg)
   
VRIJDAG 9 november   -   Wijding van de aartsbasiliek van de Allerheiligste Verlosser (St. Jan van Lateranen)
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Corrie Heuts-Smeets, Lies Josquin en voor roepingen tot het priesterschap
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ISRAEL
Van dinsdag 25 maart t/m vrijdag 4 april 2008 wordt voor de parochianen van Heer en De Heeg een bedevaartsreis naar Israël georganiseerd, met mooie excursies en verblijf in goede hotels. Tijdens deze elfdaagse rondreis wordt het noorden en midden van het H.Land bezocht. Zo zien de deelnemers het groene Galilea, Jeruzalem, Bethlehem en het Dode Zeegebied. Men ziet met eigen ogen de plaatsen waar Jezus is geboren, wonderen verrichtte, heeft geleden, is gestorven en verrezen. De bakermat van het geloof dus en van onze beschaving.
De reis staat onder leiding van pastoor Horsch en mevr. Marie José Sullot.
Heeft u belangstelling voor deze reis, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. Sullot, tel. 4090272 (privé) of 3610028, pastorie Heer op maandag, dinsdag en donderdag.

Kapelaan MaenenBENOEMING KAPELAAN
Inmiddels is bekend geworden dat het pastorale team van onze twee parochies zal worden versterkt met een kapelaan. Met ingang van 15 december a.s. zal R.Maenen, thans kapelaan in het dekenaat Horst, starten met zijn werkzaamheden in Heer en De Heeg.
De nieuwe kapelaan, oud 36 jaar, die zijn jeugd in Hoensbroek doorbracht, volgde na zijn gymnasiumopleiding de studie Sociale Wetenschappen. Daarna voltooide hij de priesteropleiding aan het seminarie te Rolduc. In 2003 werd hij priester gewijd. In een van de volgende ParochieAgenda's zult u nader met hem kunnen kennismaken.

BEZETTING PAROCHIEBUREAU
Momenteel is het parochiebureau voor het opgeven van misintenties e.d. bezet in de ochtend- en middaguren van maandag, dinsdag en donderdag.
Gebleken is dat met minder openstellingsuren kan worden voldaan.
Het parochiebureau is daarom nu alleen te benaderen of te bezoeken in de ochtenduren van maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007