Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 45   4 - 10 november 2006
ZATERDAG 4 november  
17.45 uur Jongerenmis
   
ZONDAG 5 november   -   Eenendertigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
   
DINSDAG 7 november   -   H.Willibrord, bisschop - Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
   
DONDERDAG 9 november   -   Feest van Kerkwijding van de basiliek van St.Jan van Lateranen
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 10 november   -   H.Leo de Grote, paus en kerkleraar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 45   4 - 10 november 2006
ZATERDAG 4 november
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Elise Corbey, als 1e jaardienst voor Hans Geurtz, voor Jaak Boesten (offg), Marie Heusschen- van Engelshoven (offg), Lieke de Ree-Krutzen (offg) en voor echtel. Van Wissen-Bronckers en Maria Lambrechts
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
ZONDAG 5 november - Eenendertigste Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor echtel. Welzen-Walraven
09.45 uur Hoogmis met Kon. Harmonie van Heer en het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor de levende en overleden leden van de Kon. Harmonie van Heer, als zeswekendienst voor May Muyters-Thoma, als jaardienst voor echtel. Darding-Boesten, voor overl. ouders Claessens-Boumans en zoon, Hendrik Wolters (offg), Jef Westenberg (offg), May Nefkens-Aerts (offg), Harrie Heuts (offg), echtel. v.d.Bosch-Savelberg, Annie Vinck-Semmeling (offg), Truus Florie-Bogaerts, Anne Maria en Theresia Rademacher en voor de overledenen van de parochie.
Tijdens deze vieringen wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
MAANDAG 6 november - Feest van alle HH. Verkondigers van het geloof in onze streken
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van Sint Gerardus, voor overl. ouders Frijnts- van Gastel, overl. ouders, broers en zussen van de fam. Costongs, voor Louis Beckers, Henk Dubois (offg), Bert Retrae en voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
DINSDAG 7 november - H. Willibrord, bisschop - Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin
WOENSDAG 8 november
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Truia Houben-Essers (offg)
DONDERDAG 9 november - Feest van Kerkwijding van de basiliek van St.Jan van Lateranen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Corrie Heuts-Smeets en voor Frans Wesche
VRIJDAG 10 november - H.Leo de Grote, paus en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: als zeswekendienst voor Paula de Vrede-Bouchoms, als 1e jaardienst voor Annie Vinck en voor Jeu Vinck, voor Lies Josquin en Jeanne Nillesen-Quaden

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS DE HEEG
Op de zondagen 3 december, 7 januari, 4 februari, 4 maart, 8 april en 6 mei.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur. Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk van De Heeg.

OUD GELD
Achter in de kerken van De Heeg en Heer zijn offerblokken geplaatst, waarin oud Nederlands geld, maar ook Belgische en Franse francs en Duitse marken kunnen worden gedeponeerd.
De werkgroep “Wereldkerk” zal voor omwisseling van dit geld in Euro’s zorgdragen. Met de opbrengst zullen projecten van de wereldkerk worden ondersteund. Elk biljet of munt, hoe klein ook is hiervoor welkom!

WEEKAGENDA
Maandag 6 november, 11.00 uur, pastorie: Vergadering Ziekenbezoekersgroep Heer.
Woensdag 8 november, 20.00 uur, zaal onder de kerk van De Heeg (naast Gemeenschapshuis De Boeckel – Roserije): Ouderavond Vormsel voor ouders van kinderen van de basisscholen De Heeg.
Donderdag 9 november, 20.00 uur, zaal onder de kerk van De Heeg (naast Gemeenschapshuis De Boeckel – Roserije): Ouderavond Vormsel voor ouders van kinderen van de basisscholen Heer.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007