Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 4 november - 2 december 2018

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 45 t/m 49   4 november - 2 december 2018
ZONDAG 4 november   -   Eenendertigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens deze viering zullen de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 11 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 18 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor (Caeciliafeest)
   
ZONDAG 25 november   -   Christus Koning
11.15 uur
H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Bèr Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 2 december   -   Eerste zondag van de Advent
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 45 t/m 49   4 november - 2 december 2018
ZONDAG 4 november   -   Eenendertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Elise Corbey, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de echtl. Dassen-Heuts, dochter, zoon, schoondochter en kleinzoon, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
15.00 uur Allerzielenlof met zang van het Dameskoor
Aansluitend aan deze viering zullen de graven worden gezegend
   
ZONDAG 11 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Tiny Dubois-Loyson, als jaardienst voor Trees Winkens-v.d. Bosch, als jaardienst voor de ouders Schurgers-Hoenen, als 7e jaardienst voor Jean Heuts, voor Léon Heuts, voor de echtl. Welzen-Walraven en voor de overledenen van de familie Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 18 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor (Caeciliafeest)
Intenties: voor Elly Pasmans-van Beek, voor Willy Heuts, voor Thimo Bosch, voor de overl. ouders Bosch-Cimmermans, voor de overl. ouders Pasmans-Lasoe, voor de overl. echtl. Nelissen-Pasmans en zoon Eric en voor een zieke
   
ZONDAG 25 november   -   Christus Koning
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Rini Klinckhamers en voor de overledenen van de familie Van Kerkhof-Polman


ZONDAG 2 december   -   Eerste zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Lei Mennen, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de echtl. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Overleden
- 20 september, Pierre Willems, 78 jaar
- 23 september, Tiny Dubois-Loyson, 93 jaar
- 3 oktober, Math à Campo, 88 jaar
-13 oktober Lei Mennen, 82 jaar
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
Op zondag 30 september zijn in Heer Delaisha en Tiffany Cruden gedoopt, tevens hebben zij op deze dag de 1e H.Communie ontvangen.
Dat zij mogen uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen en familie proficiat.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007