Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 45 t/m 49   1 - 28 november 2014
ZONDAG 2 november   -   Allerzielen
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor, tijdens de viering worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw


ZONDAG 9 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
ZONDAG 16 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 23 november   -   Christus Koning
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 45 t/m 49   1 - 28 november 2014
ZATERDAG 1 november   -   Allerheiligen
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Martin Ringhs, als zeswekendienst voor Sjef Hendrikx, voor de echtl. Weekers-Meesters, voor Gerard van Kerkhof, voor Lieske Peerlings-Ronckers (offg), voor Huub en Jolanda Leclaire en voor de ouders Sarneel-Heugen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 2 november   -   Allerzielen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Gerard van Kerkhof, voor de echtl. Thehu-Claessens, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor de echtl. Dassen-Heuts en zoon en schoondochter en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
15.00 uur Allerzielenlof met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Aansluitend zegening van de graven op het kerkhof
 
ZATERDAG 8 november   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pierre en Tiny Meertens-v.d. Bosch, voor Sjef Hendrikx (offg) en uit dankbaarheid b.g.v. het 50-jarig huwelijk van John Hofman en Els Hofman-Reumerman
   
ZONDAG 9 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Math Gulikers, als jaardienst ouders Giel Schurgers - Marieke Hoenen, voor Marie-Louise Heijnen-Groenen (offg), en voor Marij Augustin-Horssels (offg)
   
ZATERDAG 15 november   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Meessen-Frissen, voor Bertha Rompelberg-Smeets (offg) en voor Sjef Hendrikx (offg)
   
ZONDAG 16 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als 3e jaardienst voor Jean Heuts, voor de echtl. Welzen-Walraven, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman, voor de echtl. Bosch-Cimmermans en voor de echtl. Pasmans-Lasoe en kleinkinderen Thimo en Eric
   
ZATERDAG 22 november  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Liesbeth Frijns-Fievez (offg) en voor Sjef Hendrikx (offg)
   
ZONDAG 23 november   -   Christus Koning
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Lies Aarts-Costongs

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 3 november 20.00u Pastorie Bijbelgroep.
- Maandag 10 november 20.00u Pastorie Kerkbestuursvergadering.
- Donderdag 27 november 20.00u Pastorie Bijbelgroep.

Overleden
- 22 september, Mien Janssen-Willems, 78 jaar.
- 25 september, Marieke Heuts-Jorissen, 92 jaar.
- 7 oktober, Lies Aarts-Costongs, 97 jaar.
-13 oktober, Lotte Wilders-Geerits, 88 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.  

Gedoopt

Op zondag 19 oktober werd Jess Philipsen gedoopt in De Heeg.
Mogen zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007