Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 31 oktober - 27 november 2015

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 45 t/m 48   31 oktober - 27 november 2015
ZONDAG 1 november   -   Allerheiligen
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: tijdens de viering worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 8 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
ZONDAG 15 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 22 november   -   Christus Koning
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen v.d. familie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 45 t/m 48   31 oktober - 27 november 2015
ZATERDAG 31 oktober   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Gerard van Kerkhof, voor Jean Rompelberg en voor Bertha Rompelberg-Smeets
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 4 oktober   -   Allerheiligen
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Soentjens-Ringhs en Anna Janssen, voor de echtl. Dassen-Heuts en zoon en schoondochter, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor de echtl. Bosch-Cimmermans, voor de echtl. Pasmans-Lasoe en kleinkinderen Thimo en Eric en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
15.00 uur Allerzielenlof met zang van het Dameskoor St. Petrus’ Banden
Aansluitend zegening van de graven op het kerkhof
   
MAANDAG 2 november   -   Allerzielen
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: voor Martha Anna van Waardenburg-Carli (offg), voor de overl. ouders Eggen-Heijnen, voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en voor de zielen in het vagevuur
   
ZATERDAG 7 november   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Martha Anna van Waardenburgh-Carli (offg)
   
ZONDAG 8 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar   
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de ouders Schurgers-Hoenen, voor Denise Welling (offg), voor de echtl. Welzen-Walraven en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof Polman
   
ZATERDAG 14 november   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Huub Meijs, als zeswekendienst voor Jeanne Meertens-van Melsen en voor Erwin Prikken
   
ZONDAG 15 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als 4e jaardienst voor Jean Heuts en als jaardienst voor de echtl. Meessen-Frissen
   
ZATERDAG 21 november   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor priesterroepingen
   
ZONDAG 22 november   -   Christus Koning
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 2 november, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Maandag 16 november, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad (voorheen  kerkbestuur).
- Woensdag 18 november, 16.30u kerk Heer, miniconcert door leerlingen van de basisscholen van De Heeg.

Overleden
- 23 september, Huub Meijs, 81 jaar.
- 27 september, Jeanne Meertens-van Melsen, 91 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
- Zondag 25 oktober in Heer: Noa Michon.
Moge zij opgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

Kledingactie
Op 10 oktober jl. is voor Sam’s Kledingactie 145 kg kleding ingezameld.

Gezocht: Misdienaars en Acolieten    

Jullie hebben ze vast wel eens gezien: misdienaars en acolieten. Kinderen en jongeren, zowel jongens als meisjes, die de priester helpen tijdens de Mis. In Heer en De Heeg is er een aantal misdienaars en acolieten actief, maar dit aantal is helaas niet meer zo groot dat we alle missen in de kerken van genoeg misdienaars en acolieten kunnen voorzien. Je kunt misdienaar worden nadat je je Communie hebt gedaan, dus vanaf 8 jaar en ouder. Acolieten zijn meestal jongeren van 16 jaar en ouder.     
Als je interesse hebt, kun je je aanmelden bij het Parochiebureau, e-mail: parochiebureau@heerdeheeg.nl Vermeld daarbij je naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en of je misdienaar of acoliet wilt worden in Heer of De Heeg. 

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007