Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 31 oktober - 13 november 2009

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 45 & 46   31 oktober - 13 november 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 31 oktober  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 1 november   -   Hoogfeest van Allerheiligen
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus en Gondulfuskoor
Intenties: voor Bèr Goessen, Nick Ramaekers en voor de overledenen v.d. fam. Bosch-Hameleers
   
ZATERDAG 7 november   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 8 november   -   Tweeëndertigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 45 & 46   31 oktober - 13 november 2009
ZATERDAG 31 oktober
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Toon Corsius, als jaardienst voor Lei Essers, voor overl. ouders Heuts-Keulemans, Marieke v.Es-Kerckhoffs (offg), Harry Decker (offg), voor de overledenen van de fam. v.d.Bosch-Konings en voor Guus Lemmens en overl. ouders
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 1 november   -   Hoogfeest van Allerheiligen
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Roos Stallenberg-Ramaekers en als jaardienst voor Rinus Stallenberg, als 4e  jaardienst voor Guillaume Beckers, als jaardienst voor overl. ouders Soentjens-Ringhs en Anna Janssen, , voor overl. ouders Darding-Boesten en overl. ouders Claessens-Boumans en zonen, voor Leon Vranken (offg), echtel. Dassen-Heuts, Ronald Wetzels (offg), Wies Vromans-Aussems (offg), Florie Bogaerts, Mia Retrae-Janssen, Clim en Jes Weerts-Daemen (offg), Huub en Jolanda Leclaire en ouders Sarneel-Heugen, voor Math. Essers en zoontje Jean-Nic en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
15.00 uur Allerzielenlof met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Aansluitend gezamenlijke tocht naar het kerkhof, waar de graven worden gezegend
   
MAANDAG 2 november   -   Allerzielen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor Ronald Wetzels (offg), overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor Tilla Thehu-Claessens
   
DINSDAG 3 november   -   H.Hubertus, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Maria Hubertina Essers-Houben, en als jaardienst voor overledenen van de fam. Bovens.
Na de H.Mis zegening van het Hubertusbrood
   
WOENSDAG 4 november   -   H.Carolus Borromeüs, bisschop
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Elise Corbey, voor Anna Essers-v.Kesteren en voor een zekere intentie
   
DONDERDAG 5 november   
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht naar zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Anne Maria en Theresia Rademacher en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 6 november   -   Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken - Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Willy Custers (offg), voor Bertien Vrancken-Wijnands en overledenen van de fam. Vrancken-Wijnands, voor Chrit v.d.Akker (offg), voor overl. ouders Heije-Houben en Corstjens-Sane, voor de overledenen van een familie, de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 7 november   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Anna Smitsmans-Coninx
Tevens voorstelmis van de vormelingen Heer/De Heeg
   
ZONDAG 8 november  -  Tweeëndertigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 1e jaardienst voor Jos Baguette-Claes, als 1e jaardienst voor Lieke van Rey-van Assen, als jaardienst voor ouders Schurgers-Hoenen, voor Tiny Meertens-v.d.Bosch, Bertine Magermans-Ackermans (offg) en echtel Welzen-Walraven
   
MAANDAG 9 november   -   Feest van kerkwijding v.d. basiliek St. Jan van Lateranen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor ouders v.d.Berg-Prikken en dochter Jenny van Overeem en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DINSDAG 10 november   -   H.Leo de Grote, paus en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Puts-Thiessen en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 11 november   -    H.Martinus van Tours, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 12 november   -   H.Josafat, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: voor priesterroepingen
   
VRIJDAG 13 november   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Chrit v.d.Akker (offg) en Jef Rompelberg (offg)
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT IN DE HEEG
Eveline Habets, Borghaag 73 en Emily Braakensiek Manshaag 67c.

OVERLEDEN
23 Oktober, Tonie Greuel-Strijbos, 79 jaar, De Zeven Bronnen.

WEEKAGENDA
Maandag 2 nov. 20.00 uur, kapelanie: werkgroep 1e H.Communie en H.Vormsel.
Maandag 2 nov. 20.30 uur, pastorie: bijbelgroep.
Dinsdag 10 nov, 20.15 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.

KERKCOLLECTEN
Tijdens de kerkcollecten voor het schilderwerk in onze kerken werd in de maand oktober opgehaald in Heer € 405.13, in De Heeg € 123.07.

KLEDINGINZAMELING
Herinnerd wordt aan de kledinginzameling voor de Stichting "Mensen in nood" op zaterdag 31 oktober. De kleding kan worden ingeleverd van 10.00 tot 12.00 uur aan de pastorie Oude Kerkstraat 10.

ALLERZIELEN
In de periode van Allerzielen 2008 tot Allerzielen 2009 zijn in de kerk van de parochie St. Petrus’ Banden uitvaartdiensten gehouden voor de volgende personen die wie wij in Gods handen willen neerleggen: Leo Vangelen, Jos Baguette - Claes, Lieke van Reij - van Assen, Lei Aarts, Maria Ramaekers - Weijenberg, Sophie Bijkerk - Boesten, Antoinette Meerstad - Nelissen, Mia van Ierland - Hougardy, Jeanne Vanaubel - Spronck, Lies Paulissen - Meijers, Riet van der Drift - Eisenga, Leon Vranken, Pierre Hofman, Lei Gulikers, Lies Schuffelers - Nelissen, Anna Essers - van Kesteren, Bèr Goessen (diaken),
Marie Decker - Beckers, Mia Ubachs, Annie Godding - Wijts, Marie Wolfs - Kicken, Sjef Passier, Ferry Beekman, Math Essers, Jean Blom,  Jacques Ramaekers, Fia Siebert - Hendrix, Jes Weerts - Daemen, Jef Ramaekers, Leo Meijers, Jef Dirix, Ronald Wetzels, Nelly Musters, Anna v.d. Broeck - v. Engelshoven, Marieke van Es - Kerckhoffs, Sjèr Prikken, Ger Janssen, Wies Vromans - Aussems, Monica van Wijlick, Jan van Zoeren, Bertien Magermans - Ackermans, Pierre Smeets, Lien Raemaekers - Cornelussen, Fieke Aarts - Herben, Chrit van den Akker, Tiny Schijns - van Engelshoven, Jef Rompelberg, Troutje Essers - Wouters, Mia Lebesque - Crousen, Mia Hover - Zwarts, Marie Pleumeekers - Heuts, Mia Smeets - Habets, Harry Decker, Lieske Brouwers - Costongs, Anna Frijns - Gulikers, Willy Custers, Toon Corsius, Michel Wijnands, Roos Stallenberg - Ramaekers, Marie Smitsmans - Coninx, Harrie Smeets, Miep Geurtjens - Snijckers
Voor al deze overledenen wordt gebeden tijdens het Allerzielenlof in Heer op zondag 1 november om 15.00 uur. Daarna wordt in een stille tocht getrokken naar het kerkhof in Heer, waar de graven worden gezegend.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007