Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 27 oktober - 2 november 2007

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 44   27 oktober - 2 november 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 27 oktober  
17.45 uur Gezinsmis
Intenties: voor Leon Gerets
   
ZONDAG 28 oktober   -   Dertigste Zondag door het jaar
11.15 uur Feestelijke Eucharistieviering met Mgr. Frans Wiertz
t.g.v. het 25-jarig jubileum van de koren “Vivas” en “Kimogo”
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 44   27 oktober - 2 november 2007
ZATERDAG 27 oktober  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Lei Essers, als 4e jaardienst voor Mariëtte Veugen-Schaepkens, voor Fien Smeets-Quaden (offg) en Wim Franssen (offg)
   
ZONDAG 28 oktober   -   Dertigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Soentjens-Ringhs en Anna Janssen, als 10e jaardienst voor Horrie Essers, voor Math. Sarneel en overl. ouders Sarneel-Heugen, voor Lies Weerts-Aarts (offg), echtel. Dassen-Heuts, Jean Thans (offg), Elly Jamin.van Hees (offg) en voor Huub Leclaire en Jolanda Leclaire-Gielessen
15.00 uur Allerzielenlof met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Aansluitend tocht naar het kerkhof, en zegening graven
   
MAANDAG 29 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 30 oktober   -   Zalige Maria Teresa van de H.Joseph (Tauscher)
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de verlaten zielen
   
WOENSDAG 31 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Heuts-Keulemans
   
DONDERDAG 1 november   -   Hoogfeest van Allerheiligen
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor echtel. Brouwers-v.d.Boorn en zoon Chrit
   
VRIJDAG 2 november   -   Allerzielen - Gedachtenis van alle overleden gelovigen
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden, ter ere van het H.Hart
Intenties: voor de overledenen van de fam. Hansen-Ernst, voor Agnes ten Haaf-Fievez (offg), Bertien Vrancken-Wijnands en de overledenen van de fam. Vrancken-Wijnands, Cato Toorens-Ackermans (offg), Tilla Thehu-Claessens, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, Lies Josquin, Paul Penders, voor de zielen in het vagevuur en uit dankbaarheid
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 21 oktober jl. werden in de parochiekerk De Heeg door het H.Doopsel herboren in Christus:
Anne Notermans, Vonkendaal 103,
Milan Pletzers, Cuyleborg 212,
Dave Klinkenberg, Trappendaal 78.
Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat!

OVERLEDEN
16 oktober: Pierre Stessen, 79 jaar, corr. adres Heerdergroenweg 13.
17 oktober: Annie Haenen-Essers, 82 jaar. Verpleegkliniek Klevarie.
Mogen zij de eeuwige vreugde van Gods heerlijkheid zijn binnengegaan.

WEEKAGENDA
Zaterdag 27 oktober, 09.00 uur, parochiekerk De Heeg: bijeenkomst deelnemers Alpha-cursus.
Zaterdag 27 oktober, 10.00-11.30 uur, zaaltje De Heeg: Gezinsmisclub.
Maandag 29 oktober, 20.00 uur, pastorie: Bijbelavond.
Donderdag 1 november, 18.30 uur: Alpha-cursus.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
Het pastorale team en het kerkbestuur van de St. Petrus’ Bandenparochie feliciteren de heren
Paul In de Braak en Harrie Colen, die zondag 21 oktober jl., tijdens de feestreceptie t.g.v. het 150-jarig bestaan van het Kon. St. Caeciliakoor, benoemd werden tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Beiden hebben zich al vele jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor onze parochie. Paul In de Braak als een kundig en trouw organist/begeleider en Harrie Colen als dirigent van onze Schola Cantorum.
Het pastorale team en het kerkbestuur hopen dat zij nog menig jaar hun medewerking kunnen blijven verlenen aan een goede muzikale verzorging van de kerkdiensten.

ALLERZIELEN 2006 – 2007 HEER
Van Allerzielen 2006 tot heden werden in de parochiekerk te Heer uitvaartdiensten gehouden voor:
Annie Bovens, Jeanne Keulemans-Ceulemans, Frans Vissers, Jana Verstappen-Remmers, Tilke Pasmans-Lasoe, Tine Aerts, Harrie Steuns, Anny Dohmen-Hardy, Fien Smeets-Quaden, José Penders-Claessens, Lieske v.d.Broeck-Mesters, Wiel Prikken, Laur Olislagers, Ger Eggen, Giel Heijnen, Enny Boers-van Beek, Cato Toorens-Ackermans, Liza Janssen-Ritchi, Tony Thomissen, Jean Huysmans, Harie Aarts, Pie Hameleers, Virgenie Lemeer-Aussems, Ger Houben, Maikie Gerits-Houben, Marlie Noël-Starren, Hubert Bos, Sophie Custers-Frissen, Giok Hoo Demmers-Lie, Nico Luites, Emma Vonk-v.d.Velden, Giel Hameleers, Dorien Bruls-Bremers, Franz Kieszl, Wim Franssen, Lambèr Kerssemeeckers, Maus Pirson-ter Linde, Ed Schiepers, Leon Schurgers, Netteke Thoma-Ackermans, Elly Jamin-van Hees, Netta Ramaekers-Raemaekers, Math. Hameleers, Jef Welters, Tien Simon-Budy, Pierre Stessen en Annie Haenen-Essers.
Voor deze overledenen zal worden gebeden in het Allerzielenlof in de St. Petrus’ Bandenkerk, zondag 29 oktober om 15.00 uur.

ALLERZIELEN 2006 – 2007 DE HEEG
Van Allerzielen 2006 tot heden werden in De Heeg uitvaartdiensten gehouden voor:
Helena Ras, Maria van den Camp-Smeets, Carla Biesmans-Willems, Pieter Habets, Antonia Geerts, Chris Bergmans, Ronald Smith, Leon Gerets en Marie van Hooren-Jaspers.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007