Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 28 oktober - 3 november 2006

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 44   28 oktober - 3 november 2006
ZATERDAG 28 oktober  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 29 oktober   -   Dertigste Zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: als jaardienst voor Sjer Budy
   
DINSDAG 31 oktober  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
   
DONDERDAG 2 november   -   Allerzielen
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 3 november   -   H.Hubertus, bisschop - Eerste vrijdag van de maand
18.15 uur Vespers, aanbidding H.Sacrament en rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 44   28 oktober - 3 november 2006
ZATERDAG 28 oktober  
14.30 uur Huwelijksmis bruidspaar Tom Martens en Vivian Hermes
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Henk Dubois, als jaardienst voor Sjeng Severeijns, als 3e jaardienst voor Mariëtte Veugen-Schaepkens, als jaardienst voor Lei Essers, voor Pie Piters (offg), Jaak Boesten (offg) en voor een overledene (offg)
   
ZONDAG 29 oktober   -   Dertigste Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 1e jaardienst voor Guillaume Beckers, als jaardienst voor Martin Piters en Agnes Piters-Beckers en voor Bartelke, Mathieuke en Jean Piters, voor overl. ouders Sarneel-Heugen, voor Math. Sarneel, voor Jolanda Leclaire-Gilissen en voor Huub Leclaire, voor alle overledenen van de fam. Ramaekers, voor overl. ouders Scherders-Heldens, Lies Weerts-Aarts (offg), echtel. Dassen-Heuts, Tiny Gulikers-Jorissen (offg), Jean Thans (offg), Annie Vinck-Semmeling (offg) en voor overl. ouders Goessens-Nijssen, zonen en schoondochter
15.00 uur Allerzielenlof met zang Dameskoor St.Petrus Banden
Aansluitend zegening van de graven op de begraafplaats van Heer
   
MAANDAG 30 oktober   -   Zalige Maria Teresa van de H. Jozef (Anna Maria Tauscher), kloosterzuster
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Frans de Vroom (vanwege buurt) en Rinus Nouse (vanwege buurt)
   
DINSDAG 31 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Heuts-Keulemans en ter ere van de H.Rochus uit dankbaarheid
   
WOENSDAG 1 november   -   Hoogfeest van Allerheiligen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor echtel. Brouwers-v.d.Boorn en zoon Chrit en voor Tos Heuts (offg)
   
DONDERDAG 2 november   -  Allerzielen
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht naar zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus Banden
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens en Albert Ringhs (offg)
   
VRIJDAG 3 november   -   H.Hubertus, bisschop - Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Maria Hubertina Essers-Houben, ter ere van het H.Hart voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor de fam. Douven-Wimmers, Bertien Vrancken-Wijnands en fam. Vrancken-Wijnands, echtel. Heije-Houben en echtel. Cortjens-Souren, voor Paul Penders, overledenen van de fam. Schins-Berden, Anna Bastens-Darding (offg), Hay Peters, overledenen van de fam. Bovens, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, Lies Josquin en voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis zegening van (meegebracht) Hubertusbrood

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS PAROCHIE DE HEEG
Zondagen 3 december, 7 januari, 4 februari.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

OUD Geld
Achter in de kerken van Heer en De Heeg zijn offerblokken geplaatst, waarin oud Nederlands geld, maar ook Belgische en Franse francs en Duitse marken kunnen worden gedeponeerd.
De werkgroep “Wereldkerk” zal voor omwisseling van dit geld in Euro’s zorgdragen. Met de opbrengst zullen projecten van de Wereldkerk worden ondersteund. Elk biljet of munt, hoe klein ook is hiervoor welkom.

WEEKAGENDA
Donderdag 2 november, 20.00 uur, pastorie: bijeenkomst werkgroep 1e H.Communie/Vormsel.

ALLERZIELEN 2005 – 2006 HEER
In de periode van Allerzielen 2005 tot heden zijn in de parochiekerk van Heer uitvaartdiensten gehouden voor:
Fre Heuts, Hans Geurtz, Annie Vinck-Semmeling, Jan Dolders, Jacky Knubben, Col Weerts, Lieke Smeets-Cloot, Math. Hendrix, Ber Cilissen, Pierre Konings, Jo Prevaas, Marie Dirix-van Loo, Chretien Bouvrie, Jef Westenberg, Math. Sarneel, Leo Aarts, Anneke Bastens-Darding, Marie Heusschen-van Engelshoven, Joke Brouwers-Stevens, Annie Gommans-in ’t Ven, Mia Coninx-Henrotte, May Nefkens-Aerts, Bertha Weyenberg-Overhof, Jo Wijenberg, Tiny Gulikers-Jorissen, Paul Dejong, Huub Pluymakers, Gène Franssen, Sjors ter Linde, Godfried Willems, Harry Weerts, Pie Piters, Johan Vrijhoeven, Sjef Lutgens, Harrie Heuts, Jean Thans, Miep Haesen, Jaak Boesten, Kaatje Bleize-Verstappen, Lieke de Ree-Krutzen, Jeu Huiskens, Harie Habets, Dennis Aarts, Sjeng Pasmans, Agnes ten Haaf-Fievez, Truia Houben-Essers, Bertha Froyen-Meusen, Albert Ringhs, Fien Kerckhoffs-Coninx, Henk Dubois, May Muyters-Thoma en Paula de Vrede-Bouchoms.
Deze overledenen zullen worden hedacht in het Allerzielenlof, zondag 29 oktober om 15.00 uur.

ALLERZIELEN 2005 – 2006 DE HEEG

In de periode van Allerzielen 2005 tot heden zijn in de parochiekerk van De Heeg uitvaartdiensten gehouden voor Mia Bartelet-Dormans en Griet Sleijpen-Moors.

BERICHT VOOR DE PAROCHIANEN VAN DE HEEG
Zoals u misschien al vernomen zult hebben, is “Het Gilde” in een andere vorm verder gegaan. Deed Het Gilde voorheen al het werk zelf, nu wordt dit verdeeld over de volgende vier werkgroepen:
- werkgroep processie,
- werkgroep communie en vormsel,
- werkgroep Kerstmis en Pasen,
- werkgroep bloemversiering.
De parochie is hard op zoek naar mensen die het leuk vinden om er samen iets moois van te maken en die zich bij een werkgroep willen aansluiten. Opgeven of verdere informatie hierover bij mevr. Sullot op het parochiebureau, tel. 043 361 00 28.
Zonder uw steun en inzet zal het niet mogelijk zijn al het moois in de parochie te behouden, zoals de processie, de kerststal en de mooie bloemversieringen bij de vieringen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007