Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 29 oktober - 3 december 2017

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 44 t/m 49   29 oktober - 3 december 2017
ZONDAG 29 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
11.30 uur H. Mis met zang van Evolution
   
ZONDAG 5 november   -   Eenendertigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Juliette Hoevenaars-Ritzen
Tijdens deze viering zullen de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 12 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 19 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 26 november   -   Christus Koning
11.15 uur
H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Bèr Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 3 december   -   Eerste zondag van de Advent
11.15 uur
H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 44 t/m 49   29 oktober - 3 december 2017
ZONDAG 29 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis
Intenties: als jaardienst voor de overleden ouders Scherders-Heldens en zoon Jan, als jaardienst voor de overl. ouders Soentjens-Ringhs en Anna Janssen, voor de echtelieden Dassen-Heuts, dochter, zoon, schoondochter en kleinzoon, voor Nelly Houben-Puts, voor Annette Mullenders-Prikken en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
Donderdag 2 november   -   Allerzielen
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor
Intenties: voor de stervenden
   
Zondag 5 november   -   Eenendertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de ouders Schurgers-Hoenen, als jaardienst voor Elise Corbey, als 6e jaardienst voor Jean Heuts, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor Bertien Lardenoye, voor Mia Klijs-Aerts, voor Jef Heuts, voor Elly Eussen-Paulussen, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor de overledenen v.d. parochie en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
15.00 uur Allerzielenlof met zang van het Dameskoor
Aansluitend aan deze viering zullen de graven worden gezegend
   
ZONDAG 12 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caecliliakoor
Intenties: voor Elly Pasmans-van Beek, voor Elly Eussen-Paulussen, voor Nelly Houben-Puts, voor de echtl. Welzen-Walraven en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 19 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor Elly Eussen-Paulussen
   
ZONDAG 26 november   -   Christus Koning
09.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Elly Eussen-Paulussen, voor Nelly Houben-Puts, voor Rini Klinckhamers en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 3 december   -   Eerste zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor Jef Heuts, voor de echtl. Piters-Habets en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het Kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 20 november, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad.

Overleden

- 27 september, Tiny Stevens-Lahaye, 93 jaar.
- 28 september, Jan Kaanen, 65 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Allerzielenlof

Op zondag 5 november wordt in Heer om 15.00u het Allerzielenlof gehouden. Aansluitend aan deze viering zullen de graven op het gedenkpark in Heer worden gezegend.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007