Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 29 oktober - 4 december 2016

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 44 t/m 49   29 oktober - 4 december 2016
ZONDAG 30 oktober   -   Eenendertigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht: Hans Boulboulle en Bert Gilissen
   
ZONDAG 6 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 13 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 20 november   -   Christus Koning
11.15 uur Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie. Tevens sluiting van het jaar van de Barmhartigheid.
   
ZONDAG 27 november   -   Eerste zondag van de Advent
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 4 december   -   Tweede zondag van de Advent
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 44 t/m 49   29 oktober - 4 december 2016
ZATERDAG 29 oktober  
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Gerard van Kerkhof en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 30 oktober   -   Eenendertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Soentjens-Ringhs en Anna Janssen, voor Gerard van Kerkhof, voor Paul Hollewijn, voor de overl. ouders Scherders-Heldens en zoon Jan, voor Jeanne Sistermans-Smeets, voor Tiny Smeets-Dassen, voor de echtl. Dassen-Heuts en zoon en schoondochter en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
15.00 uur Allerzielenlof met zang van het Dameskoor
Aansluitend aan deze viering zullen de graven worden gezegend
   
ZATERDAG 5 november   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Chrit van den Bosch, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 12 november   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor de slachtoffers van oorlog en geweld
   
ZONDAG 13 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Meesen-Frissen en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 19 november   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Pater van Osch. Tevens sluiting van het jaar van de Barmhartigheid.
   
ZONDAG 20 november   -   Christus Koning
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman. Tevens sluiting van het jaar van de Barmhartigheid.
   
ZATERDAG 26 november 
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor de dak- en thuislozen
   
ZONDAG 27 november   -   Eerste zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Jeanne Sistermans-Smeets (offg) en voor Paul Hollewijn (offg)
   
ZATERDAG 3 december
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor de vervolgde christenen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 4 december   -   Tweede zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert, voor de echtl. Piters-Habets, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Zaterdag 29 oktober, 13.30u bijeenkomst Parochiële Bestuursraden cluster.
- Maandag 14 november, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad (voorheen kerkbestuur).

Overleden

- 11 oktober, Jef Pasmans, 91 jaar.
Moge hij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Installatie

Op zondag 6 november zal pastoor Dautzenberg worden geïnstalleerd als nieuwe deken van Maastricht. Deze viering begint om 14.30u en vindt plaats in de St. Servaasbasiliek.

Vooraankondiging

Op zondag 11 december zal er om 14.30u een Kerstconcert plaatsvinden in de kerk van De Heeg, met medewerking van Evolution, Vivas en het Monulfus- en Gondulfuskoor.

Gezocht: Misdienaars en Acolieten   

Jullie hebben ze vast wel eens gezien: misdienaars en acolieten. Kinderen en jongeren, zowel jongens als meisjes, die de priester helpen tijdens de Mis. In Heer en De Heeg is er een aantal misdienaars en acolieten actief, maar dit aantal is helaas niet meer zo groot dat we alle missen in de kerken van genoeg misdienaars en acolieten kunnen voorzien. Je kunt misdienaar worden nadat je je Communie hebt gedaan, dus vanaf 8 jaar en ouder. Acolieten zijn meestal jongeren van 16 jaar en ouder.      
Als je interesse hebt, kun je je aanmelden bij het Parochiebureau, e-mail: parochiebureau@heerdeheeg.nl Vermeld daarbij je naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en of je misdienaar of acoliet wilt worden in Heer of De Heeg.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007