Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 44 & 45   2 - 15 november 2013
ZONDAG 3 november   -   Eenendertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


ZONDAG 10 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris en voor Liesje Lüpschen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 44 & 45   2 - 15 november 2013
ZATERDAG 2 november 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Ellie Retra-Urlings (offg), voor de echtl. Thehu-Claessens, voor Huub en Jolanda Leclaire en ouders Sarneel-Heugen, voor Pierre Meertens en Tiny v.d. Bosch, voor de echtl. Blom-Verheul en voor de echtl. Leclaire-Kerff
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 3 november   -   Eenendertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst  voor de echtl. Scherders-Heldens, als jaardienst voor Maria Hubertina Essers-Houben, voor Wim Janssen (offg), voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor Math Essers, zoontje Jean-Nic en ouders Essers-Bleeser, voor de echtl. Dassen-Heuts, voor de overledenen v.d. fam. Bovens en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
15.00 uur Allerzielenlof met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden, aansluitend zegening van de graven op het kerkhof
 
MAANDAG 4 november   -   H. Carolus Borromeus, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Elise Corbey, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
   
DINSDAG 5 november   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Anna-Maria en Theresia Rademacher

 
WOENSDAG 6 november   -   Alle HH. Verkondigers van het geloof in onze streken
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 7 november   -   H. Willibrord, bisschop
In de ochtenduren wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 8 november   
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Anna Essers-van Kesteren (vanwege verjaardag) en voor de zielen in het vagevuur
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 9 november
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
ZONDAG 10 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor ouders Schurgers-Hoenen, voor de echtl. Welzen-Walraven, voor de echtl. Bosch-Cimmermans en voor de echtl. Pasmans-Lasoe en kleinkinderen Thimo en Eric


MAANDAG 11 november   -   H. Martinus van Tours, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch
 
DINSDAG 12 november   -   H. Josafat, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zielenheil van een familie
   
WOENSDAG 13 november   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
DONDERDAG 14 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de vrede in de wereld

 
VRIJDAG 15 november   -   H. Albertus de grote, bisschop en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje met zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 11 november, 20.00u kerk De Heeg, kostervergadering.

OVERLEDEN

- 22 oktober, Maria Heiligers-Rokx, 86 jaar, Croonenhoff.
- 23 oktober, Karel Hounjet, 85 jaar, Burg. Cortenstraat 18b.
Dat zij in God geborgen mogen zijn.

ALLERZIELEN 2012-2013
De Heeg
Liesje Lüpschen 85 jaar; Tonny Dizy 45 jaar; Nico Lambrix 80 jaar
Heer

Ilse Colen-van Golde 47 jaar; Net Nelissen-Habets 86 jaar; Betje van den Elsen-Verstappen 87 jaar; Mieneke Jamin-Ter Linde 86 jaar; Rini Spronck-Tillie 63 jaar; Maria Counotte-Crijns 91 jaar; Marie Packbiers-Retrot 89 jaar; Trees Bannink-Claessens 86 jaar; Tiny Remmers-Vleugels 86 jaar; Frans Steinbach 78 jaar; Wim Janssen 88 jaar; Finy Cremers-Willems 77 jaar; Sjeng Thomma 79 jaar; Ellie Retra-Urlings 80 jaar; Johanna Krutzen-Damen 63 jaar; Lies Jongen-van Engelshoven 76 jaar; Sjra Munnichs 88 jaar; Jeanna Godding-Slangen 91 jaar; Marlies Mennen-Hermse 76 jaar; Nettie van Hulten-Verjans 87 jaar; Sjef Paulssen 86 jaar; Joke Jaspers-Claessens 79 jaar; Marie van Saanen-Soudant 82 jaar; Jan Franssen 78 jaar; Marie-José Steijns-Mullens 81 jaar; Maria Heiligers-Rokx 86 jaar; Karel Hounjet 85 jaar

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007