Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 27 oktober - 9 november 2012

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 44 & 45   27 oktober - 9 november 2012
ZONDAG 28 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Hay Faarts
 
ZONDAG 4 november   -   Eenendertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 44 & 45   27 oktober - 9 november 2012
ZATERDAG 27 oktober
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Jean Henrikx (offg), voor Truus Selbach-Bastiaens (offg), voor Thijs Vrancken (offg) en voor Bertien Vrancken-Wijnands
   
ZONDAG 28 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Scherders-Heldens, als jaardienst voor overl. ouders Soentjens-Ringhs en Anna Janssen, voor Mia van Hooren-Stassen (offg), voor Jean Heuts (offg), voor echtl. Dassen-Heuts, voor Math Heuts (offg)


MAANDAG 29 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 30 oktober   -   Z. Maria Teresa Tauscher
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 31 oktober  
14.30 uur Allerzielenviering Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 1 november   -   Hoogfeest van Allerheiligen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Rinus en Roos Stallenberg en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 2 november   -   Allerzielen
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: t.e.v. het H. Hart, voor de overl. van de fam. Hanssen-Ernst, voor Pater van Osch, voor Henk Budy (offg), voor Jef Nix (offg), voor echtl. Thehu-Claessens, voor José Claessens-Stroom, voor overl. van de fam. Douven-Wimmers, voor Anna Essers-van Kesteren (vanwege verjaardag), voor de overledenen van een familie en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 3 november 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Huub Braken, als jaardienst voor Maria Hubertina Essers-Houben, als jaardienst voor de overledenen van de fam. Bovens, voor Wiel Hollanders (offg) en voor Wim Jacobs (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 4 november   -  Eenendertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:  als jaardienst voor Elise Corbey, voor Peter Geerlings (offg), voor Math Heuts (offg), voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en overl. Retrae-Janssen en zoon Bert, voor ouders Claessens-Boumans en zoon, voor ouders Sarneel-Heugen, voor Huub en Jolanda Leclaire, voor de overledenen van de parochie.
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
15.00 uur Allerzielenlof met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Aansluitend zegening van de graven
 
MAANDAG 5 november 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor Anne Maria en Theresia Rademacher en tot intentie van de H. Bernadette
   
DINSDAG 6 november   -   Alle HH. Verkondigers van het geloof in onze streken
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie

 
WOENSDAG 7 oktober   -   H. Willibrord, bisschop, patroon van de Nederlandse kerkprovincie
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pierre en Tilla Thehu-Claessens (offg)
   
DONDERDAG 8 november  
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Marie Geijselaers-Royen (offg)
   
VRIJDAG 9 november   -   Feest van kerkwijding v.d. Basiliek van St. Jan van Lateranen
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
- 5 oktober, Jo Rompelberg-Vromans, 83 jaar, Veldstraat 18b 02
- 10 oktober, Ber Beckers, 93 jaar, Kaatsheuvel.
Mogen zij zijn ingegaan in Gods eeuwige heerlijkheid.

WEEKAGENDA

- Donderdag 1 november, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.

DIAKENWIJDING

Op zaterdag 27 oktober om 10.30u zal mgr. Frans Wiertz in de abdij van Rolduc door handoplegging en gebed Carlos Ivan Martinez tot diaken wijden. Carlos heeft ongeveer drie jaar in onze pastorie gewoond. In deze tijd van voorbereiding vraagt hij hem te gedenken in het gebed.

KLEDINGACTIE

Op zaterdag 27 oktober van 10.00u tot 12.00u bestaat de gelegenheid om goede nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic af te geven bij de pastorie. De opbrengst komt ten goede aan activiteiten van de stichting Kerk in Nood.

ALLERZIELEN 2011-2012
Heer

Annie van Engelshoven-van Glabbeeck, 80 jaar; Mia van Hooren-Stassen, 81 jaar; Jean Heuts, 68 jaar; Jo God, 80 jaar; Leon Severeijns, 79 jaar; Dorine Essers-Ramaekers, 93 jaar; Gertie Knubben-Geurts, 73 jaar; Jean Henrikx, 90 jaar; Nelly Veenhuis-Theunissen, 87 jaar; Corrie Theunissen-Felix, 74 jaar; Ria Schurgers-Jacobs, 81 jaar; Mia Kerckhoffs-Schreurs, 75 jaar; Mattie Scaf, 75 jaar; Jes Schurgers-Thomissen, 75 jaar; Marie Geijselaers-Royen, 86 jaar; Arnold Passage, 78 jaar; Joke Cardijnaals-Fransen, 73 jaar; Wim Jacobs, 93 jaar; Netty Magermans, 85 jaar; Harry Vrancken, 82 jaar; Hub Dassen, 74 jaar; Karel Franssen, 79 jaar; Maria Selbach-Bastiaens, 92 jaar; Pierre Thehu, 88 jaar; Gusta Ringhs, 82 jaar; Math Maes, 82 jaar; Mia Coenen-Logjes, 75 jaar; Antoon Dassen, 95 jaar; Anna Weekers-Meesters, 88 jaar; Michel Narinx, 67 jaar; Pierre Meertens, 81 jaar; Thijs Vrancken, 93 jaar; Math Heuts, 79 jaar; Peter Geerlings, 64 jaar; Lilly Snijders-Sniedt, 81 jaar; Toon Verkoijen, 86 jaar; Wiel Hollanders, 76 jaar; Huub Braken, 80 jaar; Jo Rompelberg-Vromans, 83 jaar; Ber Beckers, 93 jaar

De Heeg

Truus Muijtjens, 85 jaar; Frans Vervoorn, 77 jaar; Riny van Beek, 78 jaar; Hay Faarts, 63 jaar

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007