Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 44 & 45   29 - 11 november 2011
ZATERDAG 29 oktober
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 30 oktober  -   Eenendertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 
ZATERDAG 5 november
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 6 november   -   Tweeëertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Dora Snel-Roumans en voor José Claessens-Stroom
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 44 & 45   29 - 11 november 2011
ZATERDAG 29 oktober
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Fiena van Loo-Herben (offg) en voor Alice Wijnands-Heuts (offg)
   
ZONDAG 30 oktober   -   Eenendertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Frans Cremers, als jaardienst voor de ouders Soentjens-Ringhs en Anna Janssen, jaardienst voor echtl. Claessens-Boumans en zonen, jaardienst voor echtl. Scherden-Heldens, voor de echtl. Dassen-Heuts, voor Roos Dassen-Austen (offg), voor Mien Maessen-Frissen, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor de ouders Sarneel-Heugen, voor Huub en Jolanda Leclaire, voor Truus Florie-Bogaerts en voor Math Essers en zoontje Jean-Nic
15.00 uur Allerzielenlof met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Aansluitend zullen de graven worden gezegend


MAANDAG 31 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie en de overl. ouders Swakhoven-Kerkhofs (offg)
   
DINSDAG 1 november   -   Allerheiligen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Rinus Stallenberg, voor Roos Stallenberg-Ramakers, voor Ludo Bastiaens (offg) en voor de priesterzielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 2 november   -   Allerzielen
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: voor Jef Nix, Henk Budy (offg), Tilla Thehu-Claessens, voor echtl. Jean en Wies Goyen-Hanssen en broer Guillaume Hanssen en voor pastoor Wim Grubben
   
DONDERDAG 3 november   -   H. Hubertus, bisschop
In de ochtenduren wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Maria Hubertina Essers-Houben, als jaardienst voor de overl. van de familie Bovens, voor de zieken van een familie en voor de overledenen van een familie
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om het zelf meegebrachte Hubertusbrood te laten zegenen
   
VRIJDAG 4 november   -   H. Carolus Borromeus, bisschop
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Elise Corbey, voor Willy Custers, José Claessens- Stroom, t.e.v. het H. Hart, voor de overl. van de fam. Hanssen-Ernst, voor de overl. van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 5 november
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Alice Wijnands-Heuts (offg) en voor Anna-Maria en Theresia Rademacher
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 november   -  Tweeëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Schurgers-Haenen, voor Mien Maessen-Frissen, voor de echtl. Welzen-Walraven, voor Tiny Meertens-v.d. Bosch en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 7 november   -   H. Willibrord, bisschop
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
   
DINSDAG 8 november 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens (offg) en voor het zieleheil van een familie

 
WOENSDAG 9 november   -   Kerkwijding v.d. Basiliek van Sint Jan van Lateranen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix
   
DONDERDAG 10 november   -   H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. de H. Antonius
   
VRIJDAG 11 november   -   H. Martinus van Tours, bisschop
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de jeugd, dat zij het geloof mag leren kennen en waarderen
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- 7 november, 19.45u, Pastorie: Stichting Restauratie Sint Petrus’ Banden.
- 10 november, 20.00u, Pastorie: Bijbelgroep I.

ALLERZIELEN 2010-2011

De overledenen die van Allerzielen vorig jaar tot Allerzielen dit jaar vanuit de parochiekerken van Heer en De Heeg zijn begraven:
Heer
Mia Erkamp-van Kan, Frans de Groen, Jan Remmers, Bertha Nelissen-Schrijnemakers, Anneke Beckers-Rompelberg, Marieke Costongs-Willems, Jan Swakhoven, Roos Dassen-Austen, Annie Dassen-Frissen, Ludo Bastiaens, Louis Debie, Jef Kostons, Bèr Janssen, Truus Vincken-Rompelberg, Maike Hendrix, Fiena van Loo-Herben, Mien Maessen-Frissen, Artur Jaron, Alice Wijnands-Heuts, Boy Pieters, Jef Nix, Bertie Soudant-Rademakers, Annie Janssen-van den Bosch, Henk Budy, Harie Heunen, Heleen Deckers-Schillings, Jan Evers, Wieza Nix-Konings, Frans Cremers, Alie Dekkers-Rijpkema.

De Heeg

Dora Snel Roumans.

Dat de Hemelse rust en vrede nu voor altijd hun deel mag zijn.

KLEDINGACTIE

De op 8 oktober jl. in Heer gehouden kledingactie voor Mensen in Nood heeft 200 kilo kleding opgebracht. Hartelijk dank aan de gevers.

FINANCIËLE JAARCIJFERS
Omdat parochianen het recht hebben om te weten hoe de parochie er financieel voorstaat, maken wij bij deze de financiële jaarcijfers bekend van 2010. Daarbij is het nuttig om deze te vergelijken met die van 2009. De bedragen zijn in euro’s en hebben betrekking op de parochies van Heer en De Heeg samen. Onderstaand overzicht is uiteraard een samenvatting; een meer gedetailleerd overzicht vindt u op www.parochieheer.nl.
Het is wel duidelijk dat de cijfers niet zo’n fraai beeld geven; vandaar dan ook de oproep om eens te bezien of u kunt gaan deelnemen aan de Kerkbijdrage (te storten op 11.98.00.039 voor Heer, of 11.98.11.855 voor De Heeg) ofwel of u uw Kerkbijdrage kunt verhogen.


2009
2010
Baten


Bijdragen parochianen
148.979
130.174
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen
50.701 48.525
Functionele inkomsten
6.083 7.207
Incidentele baten
1.546 0

207.309 185.906
Lasten


Personeelskosten
80.486
82.981
Kosten onroerend goed
87.691
86.611
Kosten eredienst
24.429
19.616
Kosten pastoraal
2.064
3.334
Verplichte en vrijwillige bijdragen
48.864
28.340
Beheerskosten
19.121
20.494

262.654
241.376Resultaat
- 55.345
- 55.470Resultaat St. Petrus’ Banden
- 36.006
- 34.242
Resultaat St. Monulfus en Gondulfus
- 19.339
- 21.228

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007