Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 30 oktober - 12 november 2010

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 44 & 45   30 oktober - 12 november 2010
ZATERDAG 30 oktober
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 31 oktober   -   Eenendertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Anita Notermans-Dassen
   
ZATERDAG 6 november
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 7 november   -   H.Willibrord, bisschop. Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor José Claessens-Stroom
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 44 & 45   30 oktober - 12 november 2010
ZATERDAG 30 oktober
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Mia Passage-Custers, als jaardienst voor Lei Essers, voor Pierre Smeets (offg), Trees Heuts-Hendrix (offg), Thea Bronckers-Habets en voor Bert Thans (offg)
   
ZONDAG 31 oktober   -   Eenendertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Rinus Stallenberg, als jaardienst voor overl. ouders Soentjens-Ringhs en Anna Janssen, als jaardienst voor overl. ouders Scherders-Heldens, als jaardienst voor Truus Florie-Bogaert, voor echtel. Dassen-Heuts, ouders Sarneel-Heugen en Huub en Jolanda Leclaire, voor ouders Chris en Jes Weerts-Daemen, Fien v.Lieshout-Heuts (offg), Jan Brugel (offg), Maria Retrae-Janssen, voor Jeannie Essers, Math Essers en ouders Essers-Bleeser
15.00 uur Allerzielenlof met zang Dameskoor St.Petrus Banden, waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht
Aansluitend tocht naar het kerkhof en zegening van de graven
   
MAANDAG 1 november   -    Hoogfeest van Allerheiligen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, Jan en Wies Vromans-Aussems (offg), overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 2 november   -   Allerzielen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus Banden
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens en voor een groot godsvertrouwen
   
WOENSDAG 3 november  -   H.Hubertus, bisschop
14.30 uur H.Mis Croonenhoff met herdenking overleden bewoners van het afgelopen jaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Maria Hubertina Essers-Houben, als jaardienst voor de overledenen v.d. familie Bovens en uit dankbaarheid
Tijdens de viering mogelijkheid meegebracht Hubertusbrood te laten zegenen
   
DONDERDAG 4 november  -   H.Carolus Borromeüs,, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Elise Corbey en  voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 5 november
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Anne Maria en Theresia Rademacher, voor José Claessens-Stroom, Willy Custers (offg), voor Bertien Vranken-Wijnands en overledenen van de fam. Vranken-Wijnands, voor de overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 6 november
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Hein Spauwen (offg), Ria Swakhoven-Kerkhofs (offg), Lies Coninx-Walraven (offg) en voor Paula Dassen-Wijnands (offg)
   
ZONDAG 7 november   -  Hoogfeest van de H.Willibrord, bisschop; Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst  voor ouders en schoonouders Darding-Boesten en Claessens-Roumans en zonen, als jaardienst  voor ouders Schurgers-Hoenen, voor August Willemsen (offg), Tiny Meertens-v.d.Bosch, echtpaar Harrie en Lucy Scaf-Haesen (vanwege verjaardag)  en voor de overledenen van de parochie
   
MAANDAG 8 november 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Harry Aarts en fam. Costongs en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 9 november  -   Kerkwijding v.d. basiliek St.Jan van Lateranen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 10 november  -   H.Leo de Grote, paus en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Nico Nijst
   
DONDERDAG 11 november   -   H.Martinus van Tours, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 12 november  -   H.Josafat, bisschop en martelaar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Nico Nijst
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 1 november. 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.
Donderdag 4 november. 20.00 uur, pastorie: bijbelgroep.

OVERLEDEN

7 okt. Bèr Severeijns, 83  jaar, De Zeven Bronnen.
12 okt. Ansje v.d.Bosch-Vissers, 94 jaar, Koepelhof.
14 okt. Jef Konings, 90 jaar, Veldstraat 18C14.
21 okt. Mathieu Bronckers, 88 jaar, Demertdwarsstraat 4.
Mogen zij bij God nu voor ons ten beste spreken.

INZAMELING KLEDING
De op 9 oktober jl. in Heer gehouden kledinginzameling voor "Mensen in Nood" heeft 300 kilo kleding opgebracht. "Mensen in Nood" dankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk.

ALLERZIELEN 2009-2010
Lijst van overledenen in de periode van Allerzielen 2009 tot Allerzielen 2010.
Parochie St. Petrus' Banden Heer-Maastricht.
Jana Franssen-Verstappen (71), Jeuke Aarts (93), Jo Huijnen (73), Lenie Kicken-Schmets (81), Hub van Lieshout (80), José Keulartz-van Haaren (80), Jean Rompelberg (88), Ben Biermann (78), Leon Prikken (diaken) (79), Thea Bronckers-Habets (87), Bert Thans (64), Guus Willemsen (83), Trees Heuts-Hendrix (79), Hanny van Gastel-van Loo (49), Henk Peree (83), Chrit Bastian (85), Pierre Schurgers (74), Tina Seegers-Heuts (96), René Wiche (92), Jan Vromans (84), Piet Feij (75), Chrit Wilders (85), Sien Meijers-Leenders (74), Ben Meurs (73), Jan Bijkerk (79), Henk Siebert (80), Hein Spauwen (56), Wies Reitz-Lebon (78), Ria Swakhoven-Kerkhofs (65), Elisabeth Penders-Beckers  (97), Trudy van Velthuysen-Wijnands (86), Jean Heuts (75), Jan Bronckers (69, Hub Retrae (88), Jacques Coenen (67), Fien van Lieshout-Heuts (80), Roos Stoffelsma-Koolen (85), Jan Brugel (86), Giel Baguette (77), Delicia Tiber-Windrich (74), Chris Heuts (98), Paula Dassen-Wijnands (66), Lies Coninx-Walraven (91), Mia Tillie-Willems (84), John Essers (75),Annie Pinckers-Geurtjens (84),  Pierre Heuts (88), Lies Heuts-Custers (84), Mirèse Hermans-Schroders (56), Mieke Beckers-Meertens (82), Mia Passage-Custers (74), Harie van den Bosch (86), Bèr Severeijns (86), Ansje van den Bosch-Vissers (94), Jef Konings (90), Mathieu Bronckers (88).
Op 21 februari 2010 overleed ook pastoor Henk Sistermans die geboren is in Heer en pastoor is geweest in Duitsland. Hij werd 88 jaar.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007