Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 25 oktober - 7 november 2008

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 44 & 45   25 oktober - 7 november 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 25 oktober  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Tiny Ummels-Reiters en als 9e jaardienst voor Cees Heuts
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 26 oktober   -   Dertigste Zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
   
ZATERDAG 1 november  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
   
ZONDAG 2 november   -   Gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen)
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
Tijdens de viering worden alle overleden parochianen van het afgelopen jaar herdacht en wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 44 & 45   25 oktober - 7 november 2008
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
ZATERDAG 25 oktober
15.00 uur H.Mis uit dankbaarheid t.g.v. het 60-jarig huwelijksfeest echtpaar Boelen-Loyson
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Maria Janssen-De Graaff, als jaardienst voor Lei Essers, als jaardienst voor Anna Smeets-Haenen, als 1e jaardienst voor Fien Gillissen, als jaardienst voor Sjeng Severeijns, voor John Baltussen (offg), Lies Ramakers-van Kan (offg), Catharina van Tiggelen-Claes (offg), Solange Frissen (offg), John van Gastel (offg) en voor Wiel Heuts, wegens verjaardag (offg)
   
ZONDAG 26 oktober   -   Dertigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Soentjens-Ringhs en Anna Janssen, als jaardienst voor overl. ouders Scherders-Heldens, als 3e jaardienst voor Guillaume Beckers, voor Jean Thans en Clim Weerts (offg)
   
MAANDAG 27 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor ouders v.d.Berg-Prikken en dochter Jenny en voor Maria Retrae-Janssen (offg)
   
DINSDAG 28 oktober   -   HH.Simon en Judas, apostelen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 29 oktober   
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 30 oktober   -  Z.Maria Teresa (Tauscher) van de H.Joseph, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pie Vranken (offg)
   
VRIJDAG 31 oktober   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Fien van Engelshoven-Dirix (offg), voor Leon Stallenberg, Lies Josquin en overl. ouders Heuts-Keulemans
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 1 november  
19.15 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus’ Banden
Intenties: als zeswekendienst voor Wies Henkes, als jaardienst voor Anna Jacobs-Knubben, als 5e jaardienst voor Mariëtte Veugen-Schaepkens, als 1e jaardienst voor Jo Frederix, voor John Baltussen (offg), Agnes Quaden-Radschilder, voor overl. ouders Lemmens en Guus Lemmens
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 2 november  -  Gedachtenis van alle overleden gelovigen. (Allerzielen)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor fam. Claessens-Bouwmans en zonen, als jaardienst voor echtel. Darding-Boesten, voor Lies Jorissen-Essers (offg), echtel. Dassen-Heuts, Clim Weerts (offg), Maria Retrae-Janssen (offg), Sjeng en Marieke Frijns-Meyers, zoon John en kleinzoon Jeroen, Lieske Meesters-Severeijns (vanwege buurt), Tonnie Gorissen-Habets, Pierre Jongen (offg), Tilla Thehu-Claessens, voor ouders Sarneel-Heugen en Huub Leclaire, voor Jolanda Leclaire-Gilissen en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
15.00 uur Allerzielenlof met zang Dameskoor St Petrus’ Banden.
Tijdens deze viering worden de in het afgelopen jaar overleden parochianen herdacht
Na de viering gezamenlijke tocht naar het kerkhof, waar de graven worden gezegend
   
MAANDAG 3 november   -  H.Hubertus, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Maria Hubertina Essers-Houben, als jaardienst voor de overledenen van de fam. Bovens en voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
Na de H.Mis gelegenheid meegebracht St. Hubertusbrood te laten zegenen
   
DINSDAG 4 november   -   H.Carolus Borromeüs, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor Elise Corbey, voor Tiny Meertens-v.d.Bosch (offg) en voor Pie Vranken (offg)
   
WOENSDAG 5 november   
15.00 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Anne Maria en Theresia Rademacher
   
DONDERDAG 6 november   -   Feest van alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
VRIJDAG 7 november   -   H.Willibrord, bisschop - Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Bertien Vranken-Wijnands en overledenen v.d. fam. Vranken-Wijnands, voor Lies Josquin, overl. ouders Essers-Heuts, kineren en kleinkinderen, voor de zielen in het vagevuur en voor roepingen tot het priesterschap
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Op 19 oktober werden in De Heeg gedoopt: Djackie Winckers, Rijksweg 41 en Kian Reneerkens, Hogeborg 34.

OVERLEDEN
12 oktober: Sjo Thoma, 86 jaar, Gerard Walravenstraat 12C. Uitvaartdienst Heer 16 oktober.

WEEKAGENDA
Zaterdag 25 oktober, 10.00-11.30 uur, zaaltje De Heeg: Gezinsmisclub.
Maandag 27 oktober, 20.15 uur, pastorie: Parochieel Leven.

KERKCOLLECTEN
Opbrengtst collecten voor het groot-onderhoud van de kerkgebouwen  in de maand oktober: Heer € 216.39, De Heeg € 99.13.

SPREEKUUR IN DE HEEG
Met ingang van 28 oktober a.s. zal er wekelijks op dinsdag van 08.30 tot 09.30 uur en op donderdag van 15.00 tot 16.00 uur in de kerk van De Heeg, voor de parochianen gelegenheid zijn voor een gesprek met een der parochiepriesters over onderwerpen van priesterlijke zorg.

OPEN DAG IN CENTRUM OPUS DEI MAASTRICHT
Zondag 26 oktober tussen 14.00 en 18.00 uur bent u van harte welkom in “Den Eker”, het centrum van Opus Dei in Maastricht. Tijdens de open dag kunt u na een kop koffie een kijkje nemen in het huis, gewoon een praatje maken met bewoners, maar ook te weten komen welke geestelijke steun mensen bij het Opus Dei kunnen vinden.
Centrum “Den Eker” Prins Bisschopssingel 9 Maastricht, tel. 350 00 34.

ALLERZIELEN
Van Allerzielendag 2007 tot heden werden in de parochiekerk Heer uitvaartdiensten gehouden voor:
Fien Beusen-Gilissen, Anna Jacobs-Knubben, Pierre Schrijnemakers, Jo Frederix, Lies Ramakers-v.Kan, Wim v.Wissen, Liesbeth Vliegen-Wijts, Jean Froyen, Lies Jorissen-Essers, John Baltussen, Lambèrt Creuwels, Tiny Meertens.v.d.Bosch, Catharina v.Tiggelen-Claes, Maria Retrae-Janssen, Frien Ramaekers-v.Wunnik, Giel Coninx, Bets Pape-Willems, Sjeng Frijns, Bèr Coenen, Gerda Houben, Trees Ubags-Loyson, Pie Vranken, Fien v.Engelshoven-Dirix, John v.Gastel, Trina Muijtjens-Wijnands, Agnes Quaden-Radschilder, Lies Meesters-Severeijns, Solange Frissen, Tonnie Gorissen-Habets, Clim Weerts, Pierre Jongen, Wies Henkes, Tineke Lebon, Sjo Thoma
Voor deze overledenen zal worden gebeden  tijdens het Allerzielenlof in Heer zondag 2 november om 15.00 uur.

In de parochiekerk De Heeg:
Tiny Ummels-Reiters, Patrick Wysoczanski, Elly Jacobs, Gerda Nafzger-Custers en Ingrid Hendriks-Veeris.
Voor deze overledenen zal worden gebeden tijdens de H.Mis in De Heeg, zondag 2 november om 11.15 uur.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007