Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 43   20 - 26 oktober 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 20 oktober  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Carla Biesmans-Willems
   
ZONDAG 21 oktober   -   Negenentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 43   20 - 26 oktober 2007
ZATERDAG 20 oktober  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Annie Bovens, als jaardienst voor Leopold Duquesne, voor Jean Huysmans (offg), Dorien Bruls-Bremers (offg), echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), Ed Schiepers (offg), echtel. Brouwers-v.d.Boorn en zoon Chrit, voor Ronnie Kostons en ter ere van de H.Gerardus Majella voor levende en overl. weldoeners
   
ZONDAG 21 oktober   -   Negenentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor, hoofdcelebrant Mgr. Frans Wiertz
Intenties:
voor levende en overleden leden van het Kon. Sint Caeciliakoor, als jaardienst voor Ria Jennen-Pachen en voor overl. ouders Jennen-Kamps, als jaardienst voor Free Heuts, als jaardienst voor echtel. Muytjens-Janssen, als jaardienst voor Sophie Heuts, als jaardienst voor Pieter Coninx, als jaardienst voor overl. ouders Scherders-Heldens, als jaardienst voor overl. ouders Heuts-Lahaye, voor Frans Vissers (offg), Tony Thomissen (offg), Hubert Bos (offg), voor ouders Ubachs-Essers en zoon Victor en echtel. Ubachs-Bovens en Essers-Heuts en voor Elly Jamin-van Hees (offg)
   
MAANDAG 22 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 23 oktober   -   H.Johannes van Capestrano, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin en voor Tilla Thehu-Claessens
   
WOENSDAG 24 oktober   -   H.Antonius Maria Claret, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lamber Kerssemeeckers (offg)
   
DONDERDAG 25 oktober   -   Hoogfeest van kerkwijding van geconsacreerde kerken, waarvan de wijdingsdatum niet bekend is
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor Anna Smeets-Haenen en voor Wiel Heuts (vanwege verjaardag)
   
VRIJDAG 26 oktober  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Frijnts-van Gastel, Lies Josquin, voor de overledenen van de fam. Douven-Wimmers, voor een zekere intentie en voor de bekering van de zondaars
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
7 Oktober, Jef Welters, 77 jaar, Burg. Kessensingel B6.
10 Oktober, Tien Simon-Budy, 82 jaar, Ridder van Heerstraat 23.
Moge de hemel voor altijd hun thuis zijn.

WEEKAGENDA
Maandag 22 oktober, 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur.
Dinsdag 23 oktober, 20.00 uur, pastorie: Werkgroep Parochieel Leven.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag om 20.15 uur. Woordviering.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistieviering.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

COLLECTE GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUW HEER
De collecte voor dit doel, gehouden tijdens de vieringen in het weekeinde 6-7 oktober jl., bracht € 317.72 op.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007