Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 43   21 - 27 oktober 2006
ZATERDAG 21 oktober  
17.45 uur H.Mis
Reünie Romereis
   
ZONDAG 22 oktober   -   Negentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. 25-jarig huwelijksjubileum Ton en Agnes Schols-Vertommen
   
DINSDAG 24 oktober   -   H.Antonius Maria Claret, bisschop
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor meer godsvertrouwen
   
DONDERDAG 26 oktober  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 27 oktober  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 43   21 - 27 oktober 2006
ZATERDAG 21 oktober  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Jaak Boesten (offg) en voor Marie Dirix-van Loo (offg)
   
ZONDAG 22 oktober   -   Negentwintigste Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor overl. echtgenoten Ria Jennen-Pachen en overl. ouders Jennen-Kamps, als jaardienst voor Sophie Heuts, als jaardienst voor Leopold Duquesne, als jaardienst voor Pieter Coninx, als 1e jaardienst voor Fré Heuts, als 7e jaardienst voor Cees Heuts en voor Annie Vinck-Semmeling (offg)
   
MAANDAG 23 oktober   -   H.Johannes van Capestrano, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Henk Dubois (offg), Jaak Boesten en Louis Beckers
   
DINSDAG 24 oktober   -   H.Antonius Maria Claret, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius uit dankbaarheid
   
WOENSDAG 25 oktober   -   Hoogfeest van Kerkwijding van kerken, waarvan de wijdingsdatum niet bekend is
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Hens Aerts, als jaardienst voor Anna Smeets-Haenen, voor Wiel Heuts (offg), Frans de Vroom en Jan Dolders (offg)
   
DONDERDAG 26 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de bekering van de zondaars
   
VRIJDAG 27 oktober  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Frijnts-van Gastel, overl. ouders Nelissen-Janssen, voor Netta Willems-Hendrikx, Lies Josquin en Jeanne Nillesen-Quaden

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS PAROCHIE DE HEEG
Op de zondagen 3 december, 7 januari, 4 februari, 4 maart, 8 april, 6 mei en 17 juni.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

GEDOOPT
Parochie De Heeg: Julian Beckers, Bogaartsborg 88.
Parochie Heer: Fernande Mandungu, Einsteinstraat 107.
Mogen zij uitgroeien tot goede christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden: proficiat.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

OUD NEDERLANDS GELD
Achter in de parochiekerk van Heer is een offerblok geplaatst, waarin oud Nederlands geld kan worden gedeponeerd. De werkgroep “Wereldkerk” zal voor omwisseling van dit geld in Euro’s zorgdragen. Uit de opbrengst zullen projecten van de Wereldkerk worden ondersteund. Elk bankbiljet of munt hoe klein ook, is hiervoor welkom.

BERICHT VOOR DE PAROCHIANEN VAN DE HEEG
Zoals u misschien al vernomen zult hebben, is Het Gilde in een andere vorm verder gegaan. Deed Het Gilde voorheen al het werk zelf, nu wordt dit verdeeld over de volgende vier werkgroepen:
- werkgroep processie
- werkgroep communie en vormsel
- werkgroep Kerstmis en Pasen
- werkgroep bloemversiering.
De parochie is hard op zoek naar mensen die het leuk vinden om er samen iets moois van te maken en die zich bij een werkgroep aan willen sluiten. Opgeven of verdere informatie hierover bij mevr. Sullot op het parochiebureau, telefoon 043 361 00 28.
Zonder uw steun en inzet zal het niet mogelijk zijn al het moois in de parochie te behouden, zoals de processie, de kerststal en de mooie bloemversieringen bij de vieringen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007