Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 43 & 44   17 - 30 oktober 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 17 oktober  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 18 oktober   -   Negenentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: voor Bèr Goessen
   
ZATERDAG 24 oktober   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 25 oktober   -   Dertigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 43 & 44   17 - 30 oktober 2009
ZATERDAG 17 oktober
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Willy Custers, t.e.v. de H.Gerardus voor Elise Corbey, voor Ger Janssen (offg), Bertine Magermans-Ackermans (offg) en uit dankbaarheid t.g.v. een 50-jarig huwelijk
   
ZONDAG 18 oktober   -   Negenentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 1e jaardienst voor Tilly Bost-Janssen en Joep Bost, als jaardienst voor echtel. Muytjens-Janssen, als jaardienst voor Louis en Maria Schurgers-Snels, als jaardienst voor Sophie Heuts, als jaardienst voor Leopold Duquesne, als jaardienst voor echtel. Piters-Beckers en kinderen Bartelke, Mathieuke en Jean Piters, voor Lieske Brouwers-Costongs (offg) en t.e.v. de H.Gerardus Majella voor levende en overl. weldoeners
   
MAANDAG 19 oktober   -   H.Paulus van het kruis, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Marieke v.Es-Kerckhoffs (offg) en voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 20 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. de H.Gerardus Majella voor levende en overl. weldoeners, voor Ronnie Kostons (vanwege verjaardag), voor Pieter Coninx en voor een groot godsvertrouwen
   
WOENSDAG 21 oktober   
15.30 uur H.Mis (Allerzielenviering) zaal Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid
   
DONDERDAG 22 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 23 oktober   -   H.Johannes van Capestrano, priester
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: voor Chrit v.d.Akker (offg) en voor de priesterzielen in het vagevuur
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 24 oktober   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Toon Corsius, als zeswekendienst voor Michel Wijnands en voor Jan van Zoeren (offg)
   
ZONDAG 25 oktober  -  Dertigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Anna Smeets-Haenen, als jaardienst voor echtel. Scherders-Heldens en voor Wiel Heuts (vanwege verjaardag)
   
MAANDAG 26 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van St.Gerardus, voor Harrie Aarts en fam. Costongs, voor overl. ouders Frijnts-v.Gastel en dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
   
DINSDAG 27 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
WOENSDAG 28 oktober   -    HH.Simon en Judas, apostelen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Marieke v.Es-Kerckhoffs (offg)
   
DONDERDAG 29 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: voor een groot godsvertrouwen
   
VRIJDAG 30 oktober   -   Zalige Maria Teresa (Tauscher) van de H.Joseph, maagd
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pierre Smeets (offg), Jef Rompelberg (offg), Chrit v.d.Akker (offg) en voor de arme zielen in het vagevuur
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 11 okt jl. werd in de parochiekerk Heer, door het H.Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap: Jade Walraven, Wallensgaard 37.
Dopeling, ouders en familieleden: Proficiat!

OVERLEDEN

30 Sep, mevr. Martha v.Gemert-Grooten, 87 jaar, Rijksweg 90.
Moge zij zijn opgenomen in het hemels Vaderhuis.

OPBRENGST KERKCOLLECTEN SCHILDERWERK KERKEN
De collecten voor dit doel in de maand oktober brachten op in Heer € 405.13, in De Heeg € 123.47.

ALLERZIELENVIERING VOOR OVERLEDENEN PROVIDENTIA
Woensdag 21 oktober om 15.30 uur worden  overleden bewoners van Providentia herdacht in een eucharistieviering, welke wordt gehouden in de zaal Providentia

BEDEVAART ISRAEL

Van 30 augustus t/m 8 september kunnen parochianen van De Heeg en Heer deelnemen aan een bedevaart naar Israel.Tijdens de pelgrimstocht worden belangrijke heilige plaatsen bezocht, zoals Bethlehem, de Hof van Olijven, de berg van de Zaligsprekingen, Jeruzalem, Nazareth enz. Als geestelijke begeleiders zullen meegaan pastoor P. Horsch en kapelaan R. Maenen. Reisleidster zal zijn mevr. Jose Sullot-Godding. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij het parochiebureau, tel. 3610028..
Parochianen die zich voor deze reis interesseren dienen zich, i.v.m. de beschikbare plaatsen, zo spoedig mogelijk te melden.

KLEDINGACTIE "MENSEN IN NOOD"
Op 31 zaterdag oktober a.s. vindt voor onze parochies de jaarlijkse kledinginzamelactie  plaats. Goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel kunt u dan in gesloten plastic zakken afgeven aan de pastorie Oude Kerkstraat 10. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan noodhulpprojecten van Mensen in Nood.Samen met lokale partners zorgt Cordaid Mensen in Nood er nu voor dat mensen in Kenia minder kwetsbaar worden in periodes van droogte, door het creëren van nieuwe inkomstenbronnen of het realiseren van waterbronnen, waardoor zij minder afhankelijk worden van klimaatsinvloeden.

VIDEO ABSEILEN KERK HEER

Van het abseilen van de kerk Heer en het bevestigen van een spandoek "Geef de kerk een kleur" tijdens de braderie van Heer Vooruit, is een video gemaakt. Deze video is te zien op de site www.heerdeheeg.nl. Via de site wordt uw aandacht gevraagd voor het doel van deze actie. Iedere gift hiervoor op bankrekening 93.06.09.832 t.n.v Stichting Restauratie St. Petrus Banden Maastricht is welkom!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007