Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 42   13 - 19 oktober 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 13 oktober  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 14 oktober   -   Achtentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
12.30 uur Poolse H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 42   13 - 19 oktober 2007
ZATERDAG 13 oktober  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtel. v.Hooren-Jacobs, als jaardienst voor ouders Martin Piters en Arneg Beckers en kinderen, voor Mathieuke, Bartelke en Jean Piters, als jaardienst voor overl. ouders Prevaas-Schols, voor Wim Franssen (offg) en Lamber Kerssemeeckers (offg)
   
ZONDAG 14 oktober   -   Achtentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor Louis en Maria Schurgers-Snels, ouders Houben-Essers (offg), Wiel Prikken (offg), Marco Knubben, Liza Janssen-Ritchi (offg), overl. ouders Lambert Willems en Netta Willems-Hendrikx, voor Elly Jamin-van Hees, voor Tiny Severens-Sips en voor de overledenen van de familie
   
MAANDAG 15 oktober   -   H.Teresia van Avila, maagd en kerklerares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 16 oktober   -   H.Margareta Maria Alacoque, maagd. H.Gerardus Majella
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van H.Gerardus Majella, voor levende en overleden weldoeners
   
WOENSDAG 17 oktober   -   H.Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van H.Gerardus Majella, voor Elise Corbey
   
DONDERDAG 18 oktober   -   H.Lucas, evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: ter ere van H.Gerardus Majella, voor levende en overleden weldoeners
   
VRIJDAG 19 oktober   -   H.Paulus van het Kruis, priester
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor ouders Claessens-Nijsten en zoon Harrie, als jaardienst voor ouders Schurgers-Coolen en zoon Frans en voor Lies Josquin
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 15 oktober, 14.30 uur, pastorie: Voorbereiding Gezinsmisclub.
Vrijdag 19 oktober, 20.00 uur, pastorie: Bijeenkomst leiding van Misdienaars en Mariameisjes.

GEDOOPT
Op 7 oktober werd in de parochiekerk van Heer gedoopt: Fabiënne Kleuters, Bronweg 19.
Dopeling en familie gefeliciteerd. Moge Fabiënne uitgroeien tot een goed en blij christen.

KOMST MGR. FRANS WIERTZ
Bij gelegenheid van de viering van het 150-jarig bestaan van het Kon. Sint Caeciliakoor, zal onze bisschop Mgr. Frans Wiertz op zondag 21 oktober a.s. in de St. Petrus’ Bandenkerk, om 09.45 uur, de feestelijke hoogmis opdragen.

AANMELDING 1e H.COMMUNIE EN VORMSEL
Kinderen die het komend schooljaar in groep 4 zitten op een basisschool buiten Heer of De Heeg en die de 1e H.Communie willen doen, kunnen worden aangemeld bij het parochiebureau. Kinderen die in schooljaar 2007-2008 in groep 8 zitten van een basisschool buiten Heer of De Heeg en die het Sacrament van het H.Vormsel wensen te ontvangen, kunnen eveneens nu bij het parochiebureau worden aangemeld.
Voor (email-)adres, telefoonnummer en openingstijden, zie onder de kop “Parochieberichten”.

DIAKENWIJDING
De heer Jos Valke, die in afwachting van zijn diakenwijding in onze parochies praktijkervaring opdoet, zal op zaterdag 17 november a.s., door Mgr. Frans Wiertz tijdens een plechtige Eucharistievering in de kathedraal van Roermond, tot permanent diaken worden gewijd.
De viering begint om 10.30 uur.
Parochianen van Heer en De Heeg zijn voor deze plechtigheid uitgenodigd. Hun aanwezigheid wordt op prijs gesteld.
In aansluiting op de viering is er in de kathedraal gelegenheid diaken Valke en zijn echtgenote te feliciteren.
Hij vraagt in deze tijd van voorbereiding om uw gebed.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007