Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 42   14 - 20 oktober 2006
ZATERDAG 14 oktober
17.45 uur Jongerenmis
ZONDAG 15 oktober - Achtentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
DINSDAG 17 oktober - H.Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk welzijn van een famlie
DONDERDAG 19 oktober - HH.Johannes de Brebeuf en Isaac Jogues, priesters en gezellen. Martelaren
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 20 oktober
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de H.Vader de Paus
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 42   14 - 20 oktober 2006
ZATERDAG 14 oktober
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Albert Ringhs, als jaardienst voor Niek Muytjens en voor overl. ouders Muytjens-Rompelberg, voor Breur Van Sint Fiet, Johan Vrijhoeven (offg), Tos Heuts (offg), Math Sarneel (offg) en voor Harrie Willems (offg)
ZONDAG 15 oktober - Achtentwintigste Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor echtel. Muytjens-Janssen, als jaardienst voor Louis en Maria Schurgers-Snels, als 1e jaardienst voor Hay Peters, voor Bertha Weijenberg-Overhof (offg) en voor Tiny Severens-Sips en overl. familieleden (vanwege verjaardag)
MAANDAG 16 oktober - H.Gerardus Majella
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Gerardus Majella voor levende en overl. weldoeners, voor Tilla Thehu-Claessens, Jaak Boesten en Louis Beckers
DINSDAG 17 oktober - H.Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Gerardus voor Elise Corbey en voor Tilla Thehu-Claessens
WOENSDAG 18 oktober   -   H.Lucas, evangelist
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Gerardus Majella voor levende en overleden weldoeners, voor Martin Lamkin en voor Berth. Nelissen-Quaden
DONDERDAG 19 oktober HH. Johannes de Brebeuf en Isaac Jogues, priesters en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
VRIJDAG 20 oktober
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Schurgers-Coolen en zoon Frans, als jaardienst voor overl. ouders Claessens-Nijsten en zoon Harrie, voor Albert Ringhs (buurt), Ronnie Kostons, Corry Corstjens-Sistermans (offg), Jef Toorens, echtel. Brouwers-v.d.Boorn en zoon Chrit, Lies Josquin, Lieke de Ree-Krutzen (offg) en ter ere van de H.Gerardus voor levende en overl. weldoeners

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS DE HEEG
Zondagen 3 december, 7 januari, 4 februari, 4 maart en 8 april.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

COLLECTE GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUW HEER
De opbrengst van deze collectie in het weekeinde 30 september/1 oktober bedroeg € 640.82.
Een mooi bedrag! Dank aan de gulle gevers!

OUD NEDERLANDS GELD
Achter in de parochiekerk van Heer is een offerblok geplaatst waarin oud-Nederlands geld kan worden gedeponeerd. De werkgroep “Wereldkerk” zal voor omwisseling van dit geld in Euro’s zorgdragen. Met de opbrengst zullen projecten van de Wereldkerk worden ondersteund.
Elk bankbiljet of munt, hoe klein ook, is hiervoor welkom!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007