Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 19 oktober - 1 november 2013

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 42 & 43   19 oktober - 1 november 2013
ZONDAG 20 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor


ZONDAG 27 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 42 & 43   19 oktober - 1 november 2013
ZATERDAG 19 oktober 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Leopold Duquesne en voor Jeanna Godding-Slangen
   
ZONDAG 20 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Sophie Heuts, als jaardienst voor Pieter Coninx, als jaardienst voor de echtl. Muytjens-Janssen, als jaardienst voor Louis en Maria Schurgers-Snels, voor Hub Dassen (offg) en t.e.v. H. Gerardus Majella voor levende en overleden weldoeners
 
MAANDAG 21 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
   
DINSDAG 22 oktober   -   Z. Johannes Paulus II, paus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie

 
WOENSDAG 23 oktober   -   H. Johannes van Capestrano, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 24 oktober   -   H. Antonius Maria Claret, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lenie Kicken-Schmets (offg)
   
VRIJDAG 25 oktober   
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Anna Smeets-Haenen en voor Wiel Heuts (vanwege verjaardag)
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 26 oktober
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de overledenen van de fam. Vranken-Wijnands
   
ZONDAG 27 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Soentjens-Ringhs en Anna Janssen en voor Jean Hendrikx


MAANDAG 28 oktober   -   HH. Simon en Judas, apostelen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch
 
DINSDAG 29 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
WOENSDAG 30 oktober   -   Z. Maria Teresa van de H. Jozef
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de vrede in de wereld
   
DONDERDAG 31 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor alle mensen die in nood verkeren

 
VRIJDAG 1 november   -   Allerheiligen
13.30 uur Huwelijksmis van Erik Rodolf en Samantha Lejeune
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje met zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. H. Hart, voor de overledenen v.d. fam. Hanssen-Ernst, voor José Claessens-Stroom, voor Marie van Saanen-Soudant, voor de overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- maandag 21 oktober, 20.00u Pastorie, vergadering organisatie vrijwilligersavond.
- vrijdag 25 oktober, 20.00u Aen de Wan, vrijwilligersavond.
- maandag 28 oktober, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.

OVERLEDEN
- 29 september, Jan Franssen, 78 jaar, Schorsmolen 9.
- 29 september, Marie-José Steijns-Mullens, 81 jaar, De Zeven Bronnen.
Moge de Hemel nu voor altijd hun thuis zijn.

GEDOOPT
Op zondag 6 oktober werden in Heer gedoopt:
- Bas van Bun, Cluynshofstraat 3.
- Levi Hanssen, Moselborg 7.
- Daniëlle Bonten, Smissenhaag 84.
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

KLEDINGACTIE

Op zaterdag 26 oktober vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 10.00u tot 12.00u afgeven bij de Pastorie, Oude Kerkstraat 10.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007