Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 42 & 43   13 - 26 oktober 2012
ZONDAG 14 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overl. familie
 
ZONDAG 21 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 42 & 43   13 - 26 oktober 2012
ZATERDAG 13 oktober
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echtl. van Hooren-Jacobs en voor Annie Janssen-v.d. Bosch (offg)
   
ZONDAG 14 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Louis en Maria Schurgers-Snels, voor overl. ouders Lambert Willems en Nette Willems-Hendrikx, voor de echtl. Welzen-Walraven, voor Math Heuts (offg) en voor Wiel Hollanders (offg)


MAANDAG 15 oktober   -   H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
18.40 uur Rozenhoedjee
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 16 oktober   -   H. Hedwig, kloosterlinge
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. de H. Antonius en t.e.v. de H. Gerardus Majella voor levende en overleden weldoeners
   
WOENSDAG 17 oktober   -   H. Ignatius van Antiochië
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. de H. Gerardus voor Elise Corbey
   
DONDERDAG 18 oktober   -   H. Lucas, evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Sophie Heuts en t.e.v. de H. Gerardus Majella voor levende en overleden weldoeners
   
VRIJDAG 19 oktober   -   HH. Johannes de Brebeuf en Isaak Jogues, priesters en gezellen, martelaren
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Leopold Duquesne, voor Pater van Osch, voor Ronnie Kostons en voor Harry Vrancken en zoon Bert
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 20 oktober 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx, voor Wim Jacobs (offg), voor Wiel Hollanders (offg), voor Jan Bijkerk en Sophie Boesten, voor Albert Custers en Marieke Custers-Essers en t.e.v. de H. Gerardus Majella voor levende en overleden weldoeners
   
ZONDAG 21 oktober   -  Negenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:  als jaardienst voor mevr. Muytjens-Janssen, als jaardienst voor Martin Piters en Agnes Beckers en de kinderen Mathieu, Bartelke en Jean Piters en schoonbroer Willem-Lau, voor Hub Dassen (offg) en voor Math Heuts (offg)
 
MAANDAG 22 oktober 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Pater van Osch en tot intentie van de H. Bernadette
   
DINSDAG 23 oktober   -   H. Johannes van Capestrano
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Pierre en Tilla Thehu-Claessens (offg)

 
WOENSDAG 24 oktober   -   H. Antonius Maria Claret, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 25 oktober  
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Anna Smeets-Haenen en voor Wiel Heuts (vanwege verjaardag)
   
VRIJDAG 26 oktober  
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg) en voor Pater van Osch
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 15 oktober, 20.00u, kerk De Heeg, vergadering Monicagilde
- Dinsdag 16 oktober, 20.00u, kerk De Heeg, kostervergadering.
- Donderdag 18 oktober, 20.00, pastorie, Bijbelgroep.
- Maandag 22 oktober, 20.00u, pastorie, kerkbestuursvergadering.

GEDOOPT

Op zondag 7 oktober werden in de kerk van Heer gedoopt:
- Luc Langeveld, Weerhuysgaard 46.
- Kyan Heuts, Kerkegaard 57.
- Nanna van Dijk, Valkenierstraat 7.
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

PAROCHIEBEDEVAART ISRAEL

Van 9 t/m 18 april 2013 is het mogelijk deel te nemen aan een parochiebedevaart naar Israel. Tijdens deze reis worden het midden en het noorden van het heilig Land bezocht. We bezoeken de heilige plaatsen in Galilea en het Dode Zeegebied. Pastoor P. Horsch en Kapelaan P. Lipsch zullen deze reis geestelijk begeleiden. Als u interesse hebt, kunt u contact opnemen met het parochiebureau. Tel. 043-3610028, E-mail: parochiebureau@heerdeheeg.nl.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007