Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 42 & 43   15 - 28 oktober 2011
ZATERDAG 15 oktober
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 16 oktober  -   Negenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: uit dankbaarheid voor de steun die ik heb mogen ontvangen
 
ZATERDAG 22 oktober
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 23 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. 30 jarig huwelijksjubileum van Ton en Agnes Schols-Vertommen en als 1e jaardienst voor Lud Lindeman en als jaardienst voor Mathieu Loyen en voor de overl. v.d. fam. Lindeman-Loyen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 42 & 43   15 - 28 oktober 2011
ZATERDAG 15 oktober
11.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. 60-jarig huwelijksjubileum echtl. Van Kerkhof-Polman
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Fiena van Loo-Herben (offg) en Henk Budy (offg)
   
ZONDAG 16 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor echtl. Muytjens-Janssen, jaardienst voor Louis en Maria Schurgers-Snels, jaardienst Sophie Heuts, jaardienst fam. Martin Piters, Agnes Beckers en kinderen Mathieuke, Bartelke en Jean Piters, als 1e jaardienst voor Ansje v.d. Bosch-Vissers en t.e.v. H. Gerardus Majella voor levenden en overleden weldoeners
 

MAANDAG 17 oktober   -   H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en t.e.v. H. Gerardus voor Elise Corbey
   
DINSDAG 18 oktober   -   H. Lucas, evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens (offg) en t.e.v. H. Gerardus Majella voor levenden en overleden weldoeners
   
WOENSDAG 19 oktober   -   H. Paulus van het Kruis, priester
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Leopold Duquesne
   
DONDERDAG 20 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: Ronnie Kostons, vanwege verjaardag en t.e.v. H. Gerardus Majella voor levenden en overleden weldoeners
   
VRIJDAG 21 oktober  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 22 oktober
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx
   
ZONDAG 23 oktober   -  Dertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Wieza Nix-Konings
   
MAANDAG 24 oktober   -   H. Antonius Maria Claret, bisschop
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lenie Kicken-Schmets (offg), t.e.v. H. Gerardus, voor fam. Costongs en J.H. Aarts
   
DINSDAG 25 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Anna Smeets-Haenen, voor Ludo Bastiaens en Wiel Heuts, vanwege verjaardag

 
WOENSDAG 26 oktober 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 27 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 28 oktober   -   H.H. Simon en Judas, apostelen
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
9 oktober te Heer Noa van Bun, Montenakenweg 9 Vroenhove (B).
Moge zij uitgroeien tot een goed en gelukkig Christen.
Dopeling ouders en familielden proficiat.

OVERLEDEN

3 oktober, Ali Dekkers-Rijpkema, 86 jaar, Lenculenhof.
Moge de Hemel voor altijd haar thuis zijn.

WEEKAGENDA

Donderdag 27 oktober 20.00u Pastorie: Bijbelgroep.

OPBRENGST KERKCOLLECTE

De in de maand oktober gehouden collecte voor het grootonderhoud bracht in Heer op € 196,63 en in De Heeg € 61,64.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007