Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 42 & 43   16 - 29 oktober 2010
ZATERDAG 16 oktober
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 17 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Anita Notermans-Dassen
   
ZATERDAG 23 oktober
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 24 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Anita Notermans-Dassen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 42 & 43   16 - 29 oktober 2010
ZATERDAG 16 oktober
19.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: ter ere van de H. Gerardus, voor levende en overleden weldoeners
   
ZONDAG 17 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor echtel. Muytjens-Janssen, als jaardienst voor Louis en Maria Schurgers-Snels, als jaardienst voor Sophie Heuts, als jaardienst voor Pieter Coninx, voor Pierre Hofman (offg), overl. ouders Martin Piters, Agnes Beckers, kinderen Mathieuke en Bartelke en voor Jean Piters en ter ere van de H.Gerardus voor Elise Corbey
   
MAANDAG 18 oktober   -    H.Lucas, evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en ter ere van de H.Gerardus voor levende en overl. weldoeners
   
DINSDAG 19 oktober   -   HH.Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Leopold Duquesne en voor een bijzondere intentie
   
WOENSDAG 20 oktober  
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ronnie Kontons  (vanwege verjaardag) en ter ere van de H.Gerardus voor levende en overl. weldoeners
   
DONDERDAG 21 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 22 oktober 
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 23 oktober
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 24 oktober   -  Dertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Lenie Kicken-Schmets (offg)
   
MAANDAG 25 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Anna Smeets-Haenen en voor Wiel Heuts (vanwege verjaardag)
   
DINSDAG 26 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Frijnts-v.Gastel
   
WOENSDAG 27 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de jeugd, dat zij het geloof mag leren kennen en waarderen
   
DONDERDAG 28 oktober   -   HH. Simon en Judas, apostelen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 29 oktober  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Nick Muytjens en overl. Ouders Muytjens-Rompelberg en voor een zekere intentie
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Op 3 oktober in de St. Petrus’ Bandenkerk: Nick Op den Camp, Schout Stasstraat 5 en Amy Breibach Roserije 202A.
Mogen zij opgroeien tot trouwe christenen. Dopelingen, ouders en familie: Proficiat.

OVERLEDEN

29 September, Harrie van den Bosch, 86 jaar, La Valence.
Moge hij nu thuis zijn bij de Hemelse Vader.

WEEKAGENDA

Maandag 18 oktober, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Dinsdag 19 oktober, 18.30 uur, pastorie: Stichting Restauratie St. Petrus’ Banden.
Dinsdag 19 oktober, 20.00 uur pastorie: Kerkbestuur.
Zaterdag 23 oktober, Uitstapje misdienaars Heer en De Heeg en Maria-meisjes richting Roermond.

OPBRENGST KERKCOLLECTEN

De in de maand oktober tijdens de vieringen gehouden collecten voor het schilderwerk van de kerken brachten op in Heer € 292.47, in De Heeg € 60.93.

ALLERZIELENLOF

Het Allerzielenlof met aansluitend de zegening van de graven op het kerkhof zal dit jaar plaats vinden op zondag 31 oktober a.s. om 15.00 uur.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007