Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 42 & 43   11 - 24 oktober 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 11 oktober  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: Gerda Nafzger-Custers
   
ZONDAG 12 oktober   -   Achtentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
13.00 uur Poolse H.Mis
   
ZATERDAG 18 oktober  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 19 oktober   -   Negenentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 42 & 43   11 - 24 oktober 2008
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
ZATERDAG 11 oktober
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Pierre Jongen, als 1e jaardienst voor Annie Haenen-Essers, als jaardienst voor Tina Simon-Budy, als jaardienst voor Nic Muytjens en overl. ouders Muytjens-Rompelberg, voor Pie Vranken (offg) en Trees Ubags-Loyson (offg)
   
ZONDAG 12 oktober   -   Achtentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Louis en Maria Schurgers-Snels, als jaardienst voor ouders Martin Piters en Agnes Beckers en kinderen Mathieu, Bartelke en Jean Piters, als jaardienst voor overl. ouders Heuts-Lahoye en voor Tiny Severens-Sips en overl. familieleden, overl. ouders Lambert Willems en Nette Willems-Hendrikx, voor overl. ouders Jacobs-Moors en Wim Bronckers, voor Tina Bronckers en voor de zieken in de parochie
   
MAANDAG 13 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Maria Retrae-Janssen (offg) en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 14 oktober   -   H.Callistus I, paus en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. v.Hooren-Jacobs
   
WOENSDAG 15 oktober   -   H.Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg), Catharina Muytjens-Wijnands (offg) en voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 16 oktober   -   H.Gerardus Majella, kloosterling
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. de H.Gerardus Majella, voor levende en overleden weldoeners
   
VRIJDAG 17 oktober   -   H.Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. de H.Gerardus Majella, voor Elise Corbey en voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 18 oktober  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: t.e.v. de H.Gerardus Majella, voor levende en overleden weldoeners en voor Pie Vranken (offg)
   
ZONDAG 19 oktober  -  Negenentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor overl. echtgenote Ria Jennen-Pachen, als jaardienst voor echtel. Muytjens-Janssen, als jaardienst voor Sophie Heuts, als jaardienst voor Leopold Duquesne, als jaardienst voor Pieter Coninx, voor Tiny Meertens.van den Bosch (offg) en Lieske Meesters-Severeijns (vanwege buurt)
   
MAANDAG 20 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. de H.Gerardus Majella, voor levende en overleden weldoeners, vanwege de verjaardag van Ronnie Kostons en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 21 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Pie Vranken (offg)
   
WOENSDAG 22 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 23 oktober  -   H.Johannes van Capestrano, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
VRIJDAG 24 oktober   -   H.Antonius Maria Claret, bisschop
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 5 oktober jl. werd in de parochiekerk van Heer door het H.Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap: Mandy Aerts, Kerkegaard 33.
Dopeling, ouders en familieleden: Proficiat!

OVERLEDEN
24 September, Wies Henkes, 71 jaar, Grubbeveld. Uitvaartdienst Heer 29 september.
1 Oktober, Tineke Vangelen-Lebon, 22 jaar, Musketruwe 42B, uitvaartdienst Heer 7 oktober.
Mogen zij nu delen in de eeuwige hemelse vrede.

OPEN DAG IN CENTRUM OPUS DEI MAASTRICHT
Zondag 26 oktober tussen 14.00 en 18.00 uur bent u van harte welkom in “Den Eker”, het centrum van Opus Dei in Maastricht. Tijdens de open dag kunt u na een kop koffie een kijkje nemen in het huis, gewoon een praatje maken met bewoners, maar ook te weten komen welke geestelijke steun mensen bij het Opus Dei kunnen vinden.
Centrum “Den Eker” Prins Bisschopsingel 9 Maastricht, tel. 350 00 34.

TOEDIENING H.VORMSEL EN 1E H.COMMUNIE
Zaterdagavond 13 december a.s. zal in de parochiekerk Heer het H.Vormsel worden toegediend aan kinderen uit de parochies Heer en De Heeg.
Zondag 3 mei 2009 zullen kinderen in de parochiekerk Heer hun 1e H.Communie kunnen ontvangen en op donderdag 21 (Hemelvaartasdag) en zondag 24 mei 2009, kinderen in de parochiekerk De Heeg.
Ouders van kinderen die geen onderwijs volgen op de RK-basisscholen in Heer en De Heeg, (zoals leerlingen van de basisscholen De Perroen en De Kring) die wensen dat hun kinderen dit jaar worden gevormd, of  komend jaar hun 1e H.Communie willen ontvangen, kunnen zich voor informatie wenden tot het parochiebureau pastorie Oude Kerkstraat 10, op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur. (telefoon 361 00 28)
Opgemerkt wordt dat i.v.m. de noodzakelijke voorbereiding, niet te lang kan worden gewacht met de aanmelding van de kinderen.

ALPHA-CURSUS
25 september jl. is op de donderdagavonden gestart met een zogenaamde alpha-cursus.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven  over de kern van het christelijk geloof. Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur. Plaats: Onder de kerk van De Heeg-Maastricht, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis De Boeckel. Kosten: vrije gave.
U kunt alsnog deelnemen aan deze cursus. Aanmelding bij het Parochiebureau Heer, tel. (043) 3610028, parochiebureau@heerdeheeg.nl

CURSUS THEOLOGIE VAN HET LICHAAM
De menselijke seksualiteit is lang niet altijd een uiting van die liefde die God er in heeft gelegd. De lust is een geduchte concurrent van de ware liefde. Verkeerd beleefde liefde kan gebroken huwelijken tot gevolg hebben, tienerzwangerschappen, abortus, geslachtsziekten en internetverslaving die het leven ontwrichten.
Kapelaan L.Simons geeft hierover een cursus op 14, 21 en 28 oktober en 4 november in het zaaltje onder de kerk van Malberg aan de Dukaatruwe in Maastricht van 20.00 tot 22.00 uur.
Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij dhr. G.Schmeits, Stategaard 43, tel.
361 10 35.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007