Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 41   6 - 12 oktober 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 6 oktober  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Ria Jaspers-van Hooren
   
ZONDAG 7 oktober   -   Zeventwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als bijzondere jaardienst voor Paul Sins
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 41   6 - 12 oktober 2007
ZATERDAG 6 oktober  
19.15 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus Banden
Intenties: als zeswekendienst voor Math. Hameleers, als 4e jaardienst voor Mien Jacobs- Beckers en zoon Jhonnie Jacobs, voor Giel Heijnen (offg), Sjef Lutgens (offg), Ed. Schiepers (offg) en voor Netta Ramaekers-Raemaeckers (offg)
Tijdens deze viering collecte voor het groot-onderhoud van de kerk
   
ZONDAG 7 oktober   -   Zevenentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor overl. ouders Meurs-Lageveen, echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), echtel. Welzen-Walraven, Elly Jamin-van Hees (offg) en voor Netteke Thoma-Ackermans (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering collecte voor het groot-onderhoud van de kerk
   
MAANDAG 8 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 9 oktober   -   H.Johannes Leonardi, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
   
WOENSDAG 10 oktober   -   Feest van de H.Maagd Maria, Sterre der Zee
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Jacobs-Moors en Wim Bronckers en voor Elly Nix en ouders
   
DONDERDAG 11 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
VRIJDAG 12 oktober  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 2e jaardienst voor Hay Peters, voor Albert Ringhs (offg), Lies Josquin, echtel. Hameleers-Soudant, overledenen van de fam. Douven-Wimmers en voor Tina Bronckers
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 8 oktober, 16.00 uur, pastorie: bijeenkomst Stichting Restauratie St.Petrus’ Banden.
Woensdag 10 oktober, 14.30 uur, pastorie: Stuurgroep samenwerking parochies Heer en De Heeg.

ALPHA-cursus
Donderdag 27 september jl. zijn we in onze parochies gestart met een zogenaamde alpha-cursus.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven over de kern van het christelijk geloof. Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Eerstvolgende bijeenkomst donderdag 11 oktober a.s van 18.30 tot 22.00 uur.
Plaats: Zaaltje onder de kerk van De Heeg, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis “De Boeckel”.
Kosten. Vrije gave.
Voor meer informatie: www.parochieheer.nl
Aanmelding is nog mogelijk bij het parochiebureau

GEZINSDAG Zondag 14 oktober
“ Wat geef jij ze mee? “
Woensdag 10 oktober wordt het Feest van de Sterre der Zee gevierd. Maria was zelf moeder en daarom wordt juist nu in het 'Jaar van het Gezin’ haar voorspraak gevraagd voor de gezinnen!
Alle gezinnen (ook eenoudergezinnen), met of zonder kinderen zijn op zondag 14 oktober van harte uitgenodigd in de O.L.Vrouwebasiliek in Maastricht.
Het programma ziet er als volgt uit:
11.30 uur H.Mis in de O.L.Vrouwebasiliek.
12.30 uur: Familiebrunch in de pandhof van de basiliek.
13.30 uur: Diverse activiteiten voor het hele gezin.
15.00 uur: Afsluitende processie met gezinszegen en cadeautje.
15.30 uur: Sluiting.
De deelname is gratis.
In verband met de organisatie van de dag, wordt gevraagd vooraf te laten weten met hoeveel personen en kinderen u komt.
Berichtje hiervoor aan mevr. Rademaker, tel. 0475 386 892 (van maandag t/m woensdag tijdens kantooruren) of via:

KINDERZEGEN TIJDENS HET GERARDUSOCTAAF TE WITTEM
Tijdens het komend Gerardus-octaaf wordt op de zondagen 14 en 21 oktober en op de feestdag van de heilige op dinsdag 16 oktober om 16.00 uur een kinderzegen gegeven
in de kapel van het klooster te Wittem.
Ouders met hun kinderen zijn hiervoor uitgenodigd.
Voor het volledige programma van het octaaf: tel. 043 450 1741 of www.kloosterwittem.nl

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007