Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 41   7 - 13 oktober 2006
ZATERDAG 7 oktober  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 8 oktober   -   Zevenentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang “Evolution”
12.30 uur Poolse H.Mis
   
DINSDAG 10 oktober   -   H.Maagd Maria, Sterre der Zee
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
DONDERDAG 12 oktober  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 13 oktober  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 41   7 - 13 oktober 2006
ZATERDAG 7 oktober  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Bertha Froijen-Meusen, als 3e jaardienst voor Mien Jacobs-Beckers en zoon Johnie Jacobs, voor Marie Heusschen-van Engelshoven (offg), Huub Pluymakers (offg), gezusters Costongs en voor Lieke de Ree-Krutzen (offg)
   
ZONDAG 8 oktober   -   Zevenentwintigste Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Truia Houben-Essers, voor overl. ouders Lambert Willems en Netta Willems-Hendrikx
   
MAANDAG 9 oktober   -   HH.Dionysius en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers, Jaak Boesten, Leo Aarts (offg) en uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag
   
DINSDAG 10 oktober   -   H.Maagd Maria, Sterre der Zee
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Elly Nix en ouders, overl. ouders Jacobs-Moors en Wim Bronckers en voor Albert Ringhs (vanwege buurt)
   
WOENSDAG 11 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Frans de Vroom
   
DONDERDAG 12 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tina Bronckers
   
VRIJDAG 13 oktober  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. van Hooren-Jacobs, voor Lies Josquin, echtel. Hameleers-Soudant, Tiny Gulikers-Jorissen (offg) en Jeanne Nillesen-Quaden

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS DE HEEG
De zondagen 3 december, 7 januari, 4 februari en 4 maart.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

OVERLEDEN
22 september, May Muyters-Thoma, 85 jaar, Pr.Bernhardstraat 20 Cadier en Keer.
24 september, Paula de Vrede-Bouchoms, 64 jaar, Weth. Vrankenstraat 18.
Mogen zij voor eeuwig rusten in Gods heerlijkheid.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

WEEKAGENDA
Maandag 9 oktober, 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur.
Dinsdag 10 oktober, 20.00 uur, pastorie: Bijeenkomst Parochieel Leven.
Woensdag 11 oktober, 20.00 uur, Basisschool Joppenhof: Ouderavond communicanten van de basisscholen De Burght en Joppenhof.

KERKDEURCOLLECTE HEER, WEEKEINDE 16 – 17 SEPTEMBER 2006
De opbrengst van deze collecte, gehouden voor een project van de St.Vincentiusconferentie in het diocees Navrongo-Bolgatanga te Ghana, heeft 145 Euro opgebracht. Met de opbengst van deze collecte wordt enig perpesctief gegeven aan de verschoppelingen in de heksenkampen van Gambaga. De bisschop van genoemd diocees is de gevers dankbaar. Het Missieburo te Roermond zal voor overmaking van de gelden zorgdragen.

OUD NEDERLANDS GELD
Zoals reeds eerder in onze parochieberichten werd vermeld, is achter in de kerk van Heer een offerblok geplaatst, waarin oud Nederlands geld kan worden gedeponeerd. Onze werkgroep Wereldkerk zal voor omwisseling van dit geld in Euro’s zorgdragen. Met de opbrengst zullen projecten van de Wereldkerk worden ondersteund.
Elk bankbiljet of munt, hoe klein ook is welkom!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007