Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 41 t/m 44   3 - 30 oktober 2015
ZONDAG 4 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als jaardienst voor Lenie Bisschops-Kleikers
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 11 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen v.d. familie
13.00 uur Doopsel Liam ter Linde
   
ZONDAG 18 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Jacoba de Groot
   
ZONDAG 25 september   -   Dertigste zondag door het jaar  
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 41 t/m 44   3 - 30 oktober 2015
ZATERDAG 3 oktober   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de overledenen v.d. fam. Bovens en voor Tien Heugen-Mulleneers (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 4 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Marieke Heuts-Jorissen, voor de echtl. Welzen-Walraven en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 10 oktober   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Lies Aarts-Costongs, voor de gezusters Costongs en voor Erwin Prikken (offg)
   
ZONDAG 11 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar   
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Martin Piters en Agnes Beckers en kinderen Mathieuke en Bartelke, voor Ria en Jean Piters en zwagers Wilhelm Lau en Frans Weijenbergh, voor Tien Heugen-Mulleneers (offg), voor de overl. ouders Jacobs-Moors en dochter Lena, voor Wim Bronckers en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 17 oktober   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: t.e.v. de H. Gerardus Majella voor levende en overleden weldoeners en uit dankbaarheid
   
ZONDAG 18 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Louis en Maria Schurgers-Snels, als jaardienst voor Sophie Heus, als jaardienst voor Leopold Duquesne, als jaardienst voor Pieter Coninx, voor Marie-Louise Heijnen-Groenen, uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag en t.e.v. de H. Gerardus Majella voor levende en overleden weldoeners
11.30 uur Doopsel Dahnee Quodbach
   
ZATERDAG 24 oktober   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Ron Budy en voor Henk Budy
   
ZONDAG 25 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Anna Smeets-Haenen en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 5 oktober, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad (voorheen  kerkbestuur).
- Zaterdag 10 oktober Sam’s Kledingactie.

Overleden
- 27 augustus, Denise Welling, 68 jaar.
Moge zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
- Zondag 13 september in Heer: Loreanne Roos.
- Zondag 20 september in Heer: Sven Houben.
- Zondag 27 september in De Heeg: Myrthe Dubois.
Mogen zij opgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

Vooraankondiging Allerzielenlof
Op zondag 1 november om 15.00u zal in Heer het Allerzielenlof plaatsvinden. Aansluitend aan deze viering zullen de graven op het kerkhof worden gezegend.

Kledingactie

Op zaterdag 10 oktober vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 10.00u tot 12.00u afgeven bij de Pastorie, Oude Kerkstraat 10.

Ziekenhuis (1)
Bezoek

Het beleid van het AZM ten aanzien van ziekenhuisbezoek vanuit de parochie is veranderd. Tot voor kort stelde de Dienst Geestelijke Verzorging een naamlijst beschikbaar van parochianen die in het ziekenhuis van Maastricht waren opgenomen. Voortaan zal echter iemand van de afdeling waar de zieke verblijft, dit telefonisch aan de parochie doorgeven als de patiënt dit wenst. Naar verwachting zal dit in feite weinig gebeuren. Daarom raden wij u dringend aan om zelf aan de parochie door te (laten) geven, wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen en graag bezoek namens de parochie ontvangt.

Ziekenhuis (2)
Bediening

Als we zeggen dat iemand door een priester wordt bediend, bedoelen wij dat die persoon het Sacrament van de Zieken ontvangt, de Ziekenzalving. Vroeger werd gezegd: “het Laatste Oliesel”.
Personeel van de Dienst Geestelijke Verzorging heeft nogal eens de neiging om een zogenaamde ziekenzalving toe te dienen, waarbij de indruk wordt gewekt dat de zieke het Sacrament van de Zieken ontvangt. Dit Sacrament kan echter alleen door een priester worden toegediend, maar het AZM heeft geen priesters in dienst en bovendien zijn de meeste medewerkers van deze dienst niet eens katholiek. En dus is het zeer raadzaam om voor de Ziekenzalving contact op te nemen met het parochiebureau, de pastoor, of één van de kapelaans. 

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007