Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 41 t/m 44   4 - 31 oktober 2014
ZONDAG 5 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw


ZONDAG 12 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen v.d. familie
   
ZONDAG 19 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 26 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 41 t/m 44   4 - 31 oktober 2014
ZATERDAG 4 oktober 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Lieske Peerlings-Ronckers (offg) , voor Thijs en Bertien Vranken-Wijnands en voor de overledenen v.d. fam. Vranken-Wijnands
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 5 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Martin Piters en Agnes Beckers en kinderen Mathieuke en Bartelke, voor Ria en Jean Piters en zwagers Wilhelm Lau en Frans Weijenbergh, voor Gerard van Kerkhof (offg) en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
 
ZATERDAG 11 oktober   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de gezusters Costongs, voor de overl. ouders Custers-Essers en voor de overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en Wim Bronckers
   
ZONDAG 12 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Pierre Hamers, voor de echtl. Welzen-Walraven en voor de overl. ouders Lambert Willems en Netta Willems-Hendrikx
   
ZATERDAG 18 oktober   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Mina Franssen en t.e.v. de H. Gerardus Majella voor levende en overleden weldoeners
   
ZONDAG 19 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis (door pater Bart Beckers SJ) met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Louis en Maria Schurgers-Snels, als jaardienst voor Sophie Heuts, als jaardienst voor Leopold Duquesne, als jaardienst voor Pieter Coninx, voor Gerard van Kerkhof (offg), voor Marij Augustin-Horssels (offg) en voor Pater van Osch
   
ZATERDAG 25 oktober  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Anne Smeets-Haenen, voor Ron Budy (offg), voor Henk Budy en voor Wiel Heuts (vanwege verjaardag)
   
ZONDAG 26 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Soentjens-Ringhs en Anna Janssen

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Weekagenda
- Zondag 19 oktober: Hoogmis door pater Bart Beckers SJ (afkomstig uit Heer).
- Zaterdag 25 oktober: Sam’s kledingactie.

Overleden
- 14 augustus, Adam Terlinde, 91 jaar.
- 24 augustus, Pierre Hamers, 76 jaar.
- 4 september, Mina Franssen, 73 jaar.
- 12 september, Martin Ringhs, 75 jaar.
- 16 september, Jef Hendrikx, 77 jaar.
- 19 september, Math Gulikers, 77 jaar.
Mogen zij binnengaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
Op zondag 7 september werd in Heer gedoopt:
Kyano Theuerzeit.
Moge hij opgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familie van harte proficiat.

Vooraankondiging Allerzielenlof
Op zondag 2 november om 15.00u zal in Heer het Allerzielenlof plaatsvinden. Aansluitend aan deze viering zullen de graven op het kerkhof in worden gezegend.

Kledingactie

Op zaterdag 25 oktober vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 10.00u tot 12.00u afgeven bij de Pastorie, Oude Kerkstraat 10.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007