Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 41 & 42   3 - 16 oktober 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 3 oktober  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Nick Ramaekers
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 4 oktober   -   Zevenentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang "Evolution"
Intenties: voor Bèr Goessen
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZATERDAG 10 oktember   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 11 oktember   -   Achtentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 41 & 42   3 - 16 oktober 2009
ZATERDAG 3 oktober
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Harry Decker, als zesde jaardienst voor Mien Jacobs-Beckers en zoontje Johnny Jacobs, als jaardienst voor gezusters Costongs, als jaardienst voor overl. familieleden Bovens en voor Ger Janssen (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 4 oktober   -   Zevenentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met de Kon. Harmonie Heer en het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor de levende en overl. leden van de harmonie, voor Leon Vranken (offg) en Harry Decker (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 5 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius en voor overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
   
DINSDAG 6 oktober   -   H.Bruno, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ronald Wetzels (offg) en uit dankbaarheid
   
WOENSDAG 7 oktober   -   H.Maagd Maria van de Rozenkrans
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
   
DONDERDAG 8 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 9 oktober   -   H.Johannes Leonardi, priester
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Schurgers-Coolen en zoon Frans, als jaardienst voor overl. ouders Claessens-Nijder en zoon Harrie, voor Chrit v.d.Akker (offg) en uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 10 oktober   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Anna Frijns-Gulikers, als 1e jaardienst voor Tineke Lebon en Leo Vangelen en voor Tiny Schijns-v.Engelshoven (offg)
   
ZONDAG 11 oktober  -  Achtentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor echtel. Welzen-Walraven en voor overl. ouders Lambert Willems en Nette Willems-Hendrikx
   
MAANDAG 12 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius, voor Marieke v.Es-Kerckhoffs (offg), Ellie Nix en ouders, overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en Wim Bronckers en voor Tina Bronckers
   
DINSDAG 13 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. v.Hooren-Jacobs, voor Leon Vranken (offg) en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 14 oktober   -    H.Callistus I, paus en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg) en Lies Paulissen-Meijers (offg)
   
DONDERDAG 15 oktober   -   H.Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: voor een zekere intentie
   
VRIJDAG 16 oktober   -   H.Margareta Maria Alacoque, maagd
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Gerardus Majella voor levende en overl. weldoeners, voor Wies Vromans-Aussems (offg), Chrit v.d.Akker (offg), Jef Rompelberg (offg) echtel. Hameleers-Soudant en voor de priesters
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OPBRENGST KERKCOLLECTEN
De in de maand september gehouden kerkcollecten voor het schilderwerk in de kerken bracht in Heer op € 456.99, in De Heeg € 133.82.

WEEKAGENDA

Donderdag 8 okt, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Vrijdag 9 okt, 17.00 uur, pastorie: Stichting Restauratie St.Petrus' Banden.
Dinsdag 13 okt, 20.15 uur, pastorie: werkgroep Parochieel leven.
Woensdag 14 okt, 13.30-15.00 uur, kerk De Heeg: Gezinsmisclub.

OVERLEDEN

15 September: Michel Wijnands, 89 jaar, "De Zeven Bronnen".
21 September, Roos Stallenberg-Ramaekers, 82 jaar, "Providentia".
24 September, Marie Smitsmans-Coninx, 77 hr, Demertstraat 24.
Mogen zij in vrede zijn opgegaan in het eeuwige geluk.

TOEDIENING H.VORMSEL 2009 en VIERINGEN 1e H.COMMUNIE 2010
Zoals eerder in Ons Weekblad vermeld, zal toediening van het H.Vormsel voor kinderen uit  Heer en De Heeg plaats vinden in Heer op zaterdag 12 december. De viering van de 1e H.Communie zal zowel voor kinderen uit Heer en De Heeg plaats vinden in de maand mei komend jaar.
Ouders van kinderen die geen onderwijs volgen op de basisscholen De Schans, De Kring, De Burght en Joppenhof die wensen dat hun kind dit jaar in Heer worden gevormd, of volgend jaar in Heer of De Heeg hun 1e  H.Communie wensen te ontvangen, worden i.v.m. de te geven catechese verzocht,zich hiervoor zo spoedig mogelijk te melden aan het parochiebureau. (tel. 361 00 28)

MISSTIPENDIA 2010

Voor het komend jaar zal het tarief voor begrafenis- en huwelijksmissen worden verhoogd van € 340.- naar €360.-. Hiermee volgt ons kerkbestuur het advies van de Diocesane Financiële Commissie.
De minimum kerkbijdrage om vrijstelling te krijgen van genoemd tarief blijft gehandhaafd op € 96.- per jaar. Dit bedrag moet in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst zijn betaald.
De overige tarieven voor diensten door de week (€ 7.-),  eucharistievieringen op zaterdagavonden of zondag (€ 21.-), de daaraan gekoppelde gestichte jaardiensten, de jubileumdiensten op niet-reguliere mistijden en de begeleiding naar het crematorium, of andere dan de parochiebegraafplaatsen, blijven ongewijzigd.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007