Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 30 september - 6 oktober 2006

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 40   30 september - 6 oktober 2006
ZATERDAG 30 september  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 1 oktober   -   Zesentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
   
DINSDAG 3 oktober  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
   
DONDERDAG 5 oktober  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 6 oktober   -   H.Bruno, priester - Eerste vrijdag van de maand
18.15 uur Vesperdienst, Rozenhoedje en aanbidding H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen en voor de overledenen van een familie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 40   30 september - 6 oktober 2006
ZATERDAG 30 september  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Hub Erckens, voor Mia Konings-Sollet, Pie Piters (offg) en Johan Vrijhoeven (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 oktober   -   Zesentwintigste Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Dennis Aarts, als zeswekendienst voor Sjeng Pasmans, als jaardienst voor Leo Horsch, voor May Nefkens-Aerts (offg), Jef Westenberg (offg), Godfried Willems (offg), Harrie Heuts (offg), echtel. Welzen-Walraven, overl. ouders Kostons-v.d.Bosch en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze vieringen wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 2 oktober   -   HH. Engelbewaarders
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jaak Boesten, Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. Ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 3 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overleden familieleden Bovens en voor Martin Lamkin
   
WOENSDAG 4 oktober   -   H.Franciscus van Assisi
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jan Dolders (offg)
   
DONDERDAG 5 oktober  
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 6 oktober   -   H.Bruno, priester - Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis ter ere van het H.Hart
Intenties: voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Albert Ringhs (vanwege buurt), Lies Josquin, Paul Penders, fam. Douven-Wimmers, Bertien Vrancken-Wijnands en fam. Vrancken-Wijnands, echtel. Heije-Houben en echtel. Cortjens-Souren, overledenen van de fam. Schins-Berden, overl. echtpaar Rie en Jan Fievez-van Es (offg), Anna Bastens-Darding (offg), overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen en voor de zielen in het vagevuur

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Dinsdag 3 oktober, 20.00 uur, pastorie: kinderwoorddienstgroep De Heeg.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.
Zondag 1 oktober, 11.30 uur, Petrushofje: Conviventie 1e Gemeenschap.

DOOPDATUMS PAROCHIE DE HEEG
Zondagen 5 november, 3 december, 7 januari en 4 februari.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

EERSTE H.COMMUNIE 2007
Ouders van kinderen die komend jaar hun 1e H.Communie willen ontvangen en die niet schoolgaan op een der basisscholen in De Heeg of Heer, worden verzocht dit spoedig telefonisch te melden aan de pastorie, tel. 361 00 28.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007