Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 30 september - 4 november 2018

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 40 t/m 45   30 september - 4 november 2018
ZONDAG 30 september   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 7 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van Evolution
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 14 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Bèr Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 21 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 28 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 4 november   -   Eenendertigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens deze viering zullen de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 40 t/m 45   30 september - 4 november 2018
ZONDAG 30 september   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Theo en Ellen Postma-Stevens, voor Lerau Geijselaers en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 7 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Lerau Geijselaers, voor Magda Roquet Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor Léon Heuts, voor de overl. ouders Geijselaers-Lardinoye, voor de echtl. Geijselaers-Pieters, voor Jan Janken en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 14 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Louis en Maria Schurgers-Snels, voor Willy Heuts, voor de echtl. Welzen-Walraven en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 21 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Leopold Duquesne, als jaardienst voor Pieter Coninx, voor Pie Boers en t.e.v. H. Gerardus Majella voor levende en overleden weldoeners


ZONDAG 28 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Martin Piters en Agnes Beckers en kinderen Mathieuke en Bartelke, voor Jean en Ria Piters en zwagers Wilhem Lau en Fans Weijenberg en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman


VRIJAG 2 november   -   Allerzielen
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor
Intenties: t.e.v. H. Hart voor de overledenen v.d. fam. Hanssen-Ernst, als jaardienst voor Maria Hubertina Essers-Houben, als jaardienst voor de overledenen v.d. fam. Bovens en voor de zielen in het vagevuur


ZONDAG 4 november   -   Eenendertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Elise Corbey, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de echtl. Dassen-Heuts, dochter, zoon, schoondochter en kleinzoon, voor de over. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
15.00 uur Allerzielenlof met zang van het Dameskoor
Aansluitend aan deze viering zullen de graven worden gezegend

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Overleden
- 5 september, Leen Budy-Habets, 83 jaar.
Moge zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Allerzielenlof

Op zondag 4 november wordt in Heer om 15.00u het Allerzielenlof gehouden. Aansluitend aan deze viering zullen de graven op het gedenkpark in Heer worden gezegend.

Attentie

In de nacht van 27 oktober naar 28 oktober begint de wintertijd, de klok gaat dan een uur terug.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007