Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 40 t/m 44   1 - 29 oktober 2017
ZONDAG 1 oktober   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Juliette Hoevenaars-Ritzen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 8 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 15 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis
   
ZONDAG 22 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Ber Dassen
   
ZONDAG 29 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met zang van Evolution
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 40 t/m 44   1 - 29 oktober 2017
ZONDAG 1 oktober   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen v.d. familie Van Kerkhof-Polman, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor Mia Klijs-Aerts, voor Jef Heuts, voor Nelly Houben-Puts, voor de overledenen v.d. parochie en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
Zondag 8 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor Thijs Vranken en overleden familie Vranken-Wijnands en voor Bertien Lardenoye
   
ZONDAG 15 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caecliliakoor
Intenties: als jaardienst voor Louis en Maria Schurgers-Snels, als jaardienst voor Martin Piters en Agnes Beckers en kinderen Mathieuke en Bartelke, voor Ria en Jean Piters en zwagers Wilhelm Lau en Frans Weijenbergh,voor Elly Pasmans-van Beek, voor Nelly Houben-Puts en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 22 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Leopold Duquesne, als jaardienst voor Pieter Coninx en voor de echtelieden Welzen-Walraven
   
ZONDAG 29 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Soentjens-Ringhs en Anna Janssen, voor de echtelieden Dassen-Heuts, dochter, zoon, schoondochter en kleinzoon, voor Nelly Houben-Puts, voor Annette Mullenders-Prikken en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Zondag 1 oktober, 15.00u Ontmoeting Parochiele Bestuursraden van het Cluster bij de Zuster Onder De Bogen.
- Maandag 16  oktober, 20.00u Vergadering Federatiebestuur in de Pastorie.
-Zaterdag 28 oktober, 10.30u Diakenwijding van Kapelaan S. Brajkovic  te Roermond.

Overleden
-  28 augustus, Elly Eussen-Paulussen, 85 jaar
Moge zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007