Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 40 t/m 44   1 - 30 oktober 2016
ZONDAG 2 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 9 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 16 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 23 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
11.15 uur Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: uit dankbaarheid b.g.v. het 35-jarig huwelijksjubileum van Agnes en Ton Schols
   
ZONDAG 30 oktober   -   Eenendertigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 40 t/m 44   1 - 30 oktober 2016
ZATERDAG 1 oktober  
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jeanne Meertens-van Melsen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 2 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor An Boer-Boosten, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Maria v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 8 oktober   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 9 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Martin Piters en Agnes Beckers en kinderen Mathieuke en Bartelke, voor Ria en Jean Piters en zwagers Wilhelm Lau en Frans Weijenbergh en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 15 oktober   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor de dak- en thuislozen
   
ZONDAG 18 oktober   -   Negenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Louis en Maria Schurgers-Snels, voor de echtl. Welzen-Walraven en t.e.v. de H. Gerardus voor levende en overleden weldoeners
   
ZATERDAG 22 oktober   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor de slachtoffers van zinloos geweld
   
ZONDAG 23 oktober   -   Dertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx, als jaardienst voor Leopold Duquesne en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 29 oktober  
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 30 oktober   -   Eenendertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Soentjens-Ringhs en Anna Janssen, voor Jeanne Sistermans-Smeets, voor Tiny Smeets-Dassen, voor de echtl. Dassen-Heuts en zoon en schoondochter en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
15.00 uur Allerzielenlof met zang van het Dameskoor
Aansluitend aan deze viering zullen de graven worden gezegend

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 3 oktober, ontmoeting kosters van het cluster, 14.00u in Heugem.
- Zondag 9 oktober, ontmoeting koren van het cluster, 14.00u in Heugem.
- Maandag 10 oktober, ontmoeting parochiebureaumedewerkers van het cluster, 14.00u in Amby.
- Maandag 17 oktober, ontmoeting uitvaartacolieten van het cluster, 14.00u in Scharn.
- Maandag 24 oktober, vergadering Federatiebestuur, om 20.00u in de Pastorie.

Overleden

- 8 september, Paul Hollewijn, 82 jaar.
- 13 september, Hendrik Scheffer, 68 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Allerzielenlof

Op zondag 30 oktober wordt om 15.00u het Allerzielenlof gehouden. Aansluitend aan deze viering zullen de graven op het gedenkpark in Heer worden gezegend.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007