Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 40 & 41   5 - 18 oktober 2013
ZONDAG 6 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


ZONDAG 13 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen v.d. familie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 40 & 41   5 - 18 oktober 2013
ZATERDAG 5 oktober 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Wim Janssen, uit dankbaarheid b.g.v. het 50-jarig huwelijk van Jo Langeweg en Betsch Ghijsen en voor het bruidspaar Erik Rodolf en Samantha Lejeune die elkaar 18 oktober hun jawoord zullen geven
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen van de parochie en voor het bruidspaar Erik Rodolf en Samantha Lejeune die elkaar 18 oktober hun jawoord zullen geven
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 
MAANDAG 7 oktober   -   H. Maagd Maria van de Rozenkrans
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
   
DINSDAG 8 oktober    
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zielenheil van een familie

 
WOENSDAG 9 oktober   -   H. Johannes Leonardi, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag
   
DONDERDAG 10 oktober   -   H. Maagd Maria, Sterre der Zee
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 11 oktober   
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Harry Vrancken en zoon Bert en voor overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en Wim Bronckers
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 12 oktober
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor het bruidspaar Erik Rodolf en Samantha Lejeune die elkaar 18 oktober hun jawoord zullen geven
   
ZONDAG 13 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor echtl. van Hooren-Jacobs, voor overl. ouders Lambert Willems en Netta Willems-Hendrikx, voor echtl. Welzen-Walraven, voor overledenen v.d. fam. Piters en voor het bruidspaar Erik Rodolf en Samantha Lejeune die elkaar 18 oktober hun jawoord zullen geven


MAANDAG 14 oktober   -   H. Callistus, paus en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en voor de ouders v.d. Bosch-Vissers
 
DINSDAG 15 oktober   -   H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
WOENSDAG 16 oktober   -   H. Margareta Maria Alacoque, maagd
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. H. Gerardus Majella, voor levende en overleden weldoeners
   
DONDERDAG 17 oktober   -   H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. H. Gerardus, voor Elise Corbey

 
VRIJDAG 18 oktober   -   H. Lucas, evangelist
13.30 uur Huwelijksmis van Erik Rodolf en Samantha Lejeune
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje met zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de echtl. Hameleers-Soudant en t.e.v. H. Gerardus Majella voor levende en overleden weldoeners
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober, uitstapje misdienaars naar Odilienberg.
- maandag 14 oktober, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.

GEDOOPT

Op zondag 15 september werd in De Heeg gedoopt:
Jaro Ramakers, Poelgaard 18.
Moge hij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

OPNAME IN ZIEKENHUIS OF ZORGINSTELLING

Vroeger werd aan de parochie doorgegeven wanneer iemand werd opgenomen in het ziekenhuis of in een zorginstelling. Helaas is dat sedert jaren niet meer het geval, waardoor het nogal eens voor komt dat iemand die dat wel op prijs zou stellen toch niet wordt bezocht door de pastoor, de kapelaan, of iemand anders namens de parochie. Om teleurstellingen te voorkomen, is het daarom aan te raden om even aan het parochiebureau door te geven wanneer u, uw man of vrouw of een van uw ouders in het ziekenhuis of elders wordt opgenomen. Overigens kunt u dat ook doen wanneer u iemand kent die langdurig ziek thuis is en bezoek op prijs stelt.

KLEDINGACTIE

Op zaterdag 26 oktober vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 10.00u tot 12.00u afgeven bij de Pastorie, Oude Kerkstraat 10.

GEZOCHT: MISDIENAARS EN ACOLIETEN   

Je hebt ze vast wel eens gezien: misdienaars en acolieten. Kinderen en jongeren, zowel jongens als meisjes, die de priester helpen tijdens de mis. In Heer en De Heeg is er een aantal misdienaars en acolieten actief, maar dit aantal is helaas niet zo groot dat we alle missen in de kerken van genoeg misdienaars en acolieten kunnen voorzien. Je kunt misdienaar worden nadat je je Communie hebt gedaan, dus vanaf 8 jaar en ouder. Acolieten zijn meestal jongeren van 16 jaar en ouder.     
Als je interesse hebt, kun je je aanmelden bij Marc Bosch, e-mail:     MBosch22@hotmail.com.    Vermeld daarbij je naam, geboortedatum, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer en of je misdienaar of acoliet wilt worden in Heer of De Heeg.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007