Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 29 september - 12 oktober 2012

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 40 & 41   29 september - 12 oktober 2012
ZONDAG 30 september   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 
ZONDAG 7 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Evolution
Intenties: voor José Claessens-Stroom
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 40 & 41   29 september - 12 oktober 2012
ZATERDAG 29 september
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Jean Hendrikx (offg), voor Wim Jacobs (offg), voor overl. ouders Pierre en Tilla Thehu-Claessens (offg) en voor Truus Selbach-Bastiaens (offg)
   
ZONDAG 30 september   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Mia van Hooren-Stassen (offg) en voor Math Heuts (offg)


MAANDAG 1 oktober   -   H. Teresia van het kind Jezus, maagd en kerklerares
18.40 uur Rozenhoedjee
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 2 oktober   -   H. Engelbewaarders
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot Godsvertrouwen
   
WOENSDAG 3 oktober  
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. familieleden Bovens, voor Wim Jacobs (offg) en voor Mien Jacobs-Beckers
   
DONDERDAG 4 oktober   -   H. Franciscus van Assisi
In de ochtenduren wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Paula Dassen-Wijnands (offg), voor Thijs Vrancken (offg) en Bertien Vrancken-Wijnands en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 5 oktober  
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor ouders Schurgers-Coolen en zoon Frans, als jaardienst voor ouders Claessens-Nijsten t.e.v. het H. Hart voor de overl. van de fam. Hanssen-Ernst, voor José Claessens-Stroom, voor de overledenen van een familie, voor Pater van Osch, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 6 oktober 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de gezusters Costongs en voor Peter Geerlings (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 7 oktober   -  Zevenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Math Heuts, voor Wieza Nix-Konings (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 8 oktober 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en tot intentie van de H. Bernadette
   
DINSDAG 9 oktober   -   H. Dionysius, bisschop en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie en uit dankbaarheid bij gelegenheid van een verjaardag

 
WOENSDAG 10 oktober   -   H. Maagd Maria, Sterre der Zee
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg), voor overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en voor Wim Bronckers
   
DONDERDAG 11 oktober  
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Pierre en Tilla Thehu-Claessens (offg) en voor Marie Geijselaers-Royen (offg)
   
VRIJDAG 12 oktober  
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor echtl. Hameleers-Soudant en uit dankbaarheid
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
- 8 september, Wiel Hollanders, 76 jaar, Dampstraat 41.
- 23 september, Huub Braken, 80 jaar, Veldstraat 57.
Mogen zij rusten in Gods vrede.

WEEKAGENDA
- Maandag 1 oktober, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Dinsdag 9 oktober, 20.00u Pastorie, korenberaad.

OPNAME IN ZIEKENHUIS OF ZORGINSTELLING
Vroeger werd aan de parochie doorgegeven wanneer iemand werd opgenomen in het ziekenhuis of in een zorginstelling. Helaas is dat sedert jaren niet meer het geval, waardoor het nogal eens voorkomt dat iemand die dat wel op prijs zou stellen toch niet wordt bezocht door de pastoor, de kapelaan of iemand anders namens de parochie. Om teleurstellingen te voorkomen, is het daarom aan te raden om even aan het parochiebureau door te geven wanneer u, uw man of vrouw of een van uw ouders in het ziekenhuis of elders wordt opgenomen. Overigens kunt u dat ook doen wanneer u iemand kent, die langdurig ziek thuis is en bezoek op prijs stelt.
Het telefoonnummer van het parochiebureau is 043-3610028.

PAROCHIEBEDEVAART ISRAEL
Van 9 t/m 18 april 2013 is het mogelijk deel te nemen aan een parochiebedevaart naar Israel. Tijdens deze reis worden het midden en het noorden van het heilig Land bezocht. We bezoeken de heilige plaatsen in Galilea en het Dode Zeegebied. Pastoor P. Horsch en Kapelaan P. Lipsch zullen deze reis geestelijk begeleiden. Als u interesse hebt, kunt u contact opnemen met het parochiebureau. Tel. 043-3610028, E-mail: parochiebureau@heerdeheeg.nl.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007