Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 40 & 41   1 - 14 oktober 2011
ZATERDAG 1 oktober
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 2 oktober  -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
 
ZATERDAG 8 oktober
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 9 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overl. van de familie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 40 & 41   1 - 14 oktober 2011
ZATERDAG 1 oktober
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Fiena van Loo-Herben (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 2 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de echtel. Welzen-Walraven en de overl. van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 

MAANDAG 3 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor de overl. familieleden Bovens, Magda Roquet-Bouvrie, Paula Dassen-Wijnands, overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
   
DINSDAG 4 oktober   -   H. Franciscus van Assisi
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens (offg)
   
WOENSDAG 5 oktober  
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 6 oktober   -   H. Bruno, priester
In de ochtenduren wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van een familie en voor de overl. van een familie
   
VRIJDAG 7 oktober   -   H. Maagd Maria van de Rozenkrans
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H. Hart, voor de overl. van de familie Hanssen-Ernst, echtl. Hameleers-Soudant, Willy Custers (offg), José Claessens-Stroom, Jef Nix (offg), voor de overl. van een familie, de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 8 oktober
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Harie v.d. Bosch, jaardienst voor de gezusters Costongs en voor Hein Spauwen (offg)
   
ZONDAG 9 oktober   -  Achtentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor de ouders Heuts-Lahoye, Bertie Soudant-Rademakers (offg), Pierre Heuts en Maria Heuts-Segers, overl. ouders Lambert Willems en Nette Willems-Hendrix
   
MAANDAG 10 oktober   -   H. Maagd Maria, Sterre der Zee
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en Wim Bronckers, Jef Nix en uit dankbaarheid bij gelegenheid van een verjaardag
   
DINSDAG 11 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ansje v.d. Bosch-Vissers (offg), Ludo Bastiaens (offg) en voor het zieleheil van een familie

 
WOENSDAG 12 oktober 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 13 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst echtel. Van Hooren-Jacobs
   
VRIJDAG 14 oktober   -   H. Callistus I, paus en martelaar
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor ouders Schurgers-Coolen en zoon Frans, jaardienst voor ouders Claessens-Nijsten
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
20 septeeber, Frans Cremers, 73 jaar, Atoomstraat 11.
Moge hij nu bij God thuis zijn gekomen.

WEEKAGENDA
- Maandag 3 oktober, 20.00u Pastorie, vergadering kerkbestuur.
- Maandag 10 oktober, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep I + II.
- Dinsdag 11 oktober, 20.00u Pastorie, korenberaad Heer.

KLEDINGINZAMELING
Op zaterdag 8 oktober is er van 10.00u tot 12.00u gelegenheid om kleding af te geven bij de pastorie. De kleding moet worden afgegeven in gesloten plastic zakken. De opbrengst van deze kleding gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van "Cordaid Mensen in Nood".

NIEUWE KAPELAAN
Waarschijnlijk heeft u al iets gehoord over de nieuwe kapelaan die aan de slag gaat in de parochies van Heer, de Heeg en Heugem. Die kapelaan ben ik dus, en ik maak van deze gelegenheid gebruik om me even aan u voor te stellen.
Mijn naam is Patrick Lipsch en ik ben 35 jaar geleden geboren in Heerlen en daar ook verder opgegroeid. Na de basisschool ben ik naar de middelbare school gegaan en heb daar de HAVO en het VWO gedaan. Hoewel ik al vanaf mijn Communie misdienaar was, was het idee om priester te worden op dat moment voor mij geen keuze die ik serieus nam. Na het VWO ben ik in Maastricht een HBO-opleiding gaan doen die mensen opleidt tot ‘informatie-manager’: dan moet u denken aan het beheren en inrichten van allerlei processen in bedrijven. Hierbij speelt het gebruik van internet en ook allerlei computersystemen een grote rol en aangezien mijn interesse daar naar uitgaat, heb ik ervoor gekozen om die opleiding te gaan doen.
Tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen in het Ziekenhuis in Heerlen en na mijn opleiding ben ik daar (in 1999) aan het werk gegaan. Daar heb ik me bezig gehouden met de kwaliteitszorg voor een aantal afdelingen in het ziekenhuis. In 2000 waren er Wereldjongerendagen in Rome, daar ben ik met een groep jongeren naar toe gegaan: voor mij was het een heel bijzondere ervaring om daar samen met zoveel jongeren samen ons geloof te vieren en de paus te ontmoeten. Toen kwam ook voor het eerst het idee bij mij op dat het misschien wel wat voor mij zou zijn om priester te worden, dat God dat van mij vroeg in mijn leven. Maar toen ik weer terugkwam in Nederland ben ik weer verder gegaan met mij werk en heb ik dat idee weer naast me neergelegd. Maar toch…..dat idee heeft me van toen af aan eigenlijk nooit meer losgelaten.
Steeds vaker ging ik in mijn leven twijfelen wat ik moest doen: mijn werk in het ziekenhuis blijven doen (wat ik leuk vond en met veel plezier deed) of toch ‘ja’ zeggen tegen God. Hierover sprak ik ook veel met een bevriende kapelaan, want het is toch een stap die je niet zomaar 1-2-3 zet in je leven……
Toen ik er een jaar lang echt diep over nagedacht had en ook veel over gebeden heb ik besloten om diep adem te halen en de stap te zetten om mijn baan in het ziekenhuis op te zetten en te beginnen aan de opleiding op Rolduc. Met stiekem in mijn achterhoofd het idee: als het me niet bevalt stop ik gewoon weer en ga ik weer terug aan het werk.
Maar…zodra ik dat besluit genomen had voelde ik toch iets van vrede en geluk dat ik deze stap heb durven zetten. Dat is natuurlijk een goed teken en daarom begon ik ook vol goede moed aan de opleiding. Dat gevoel werd steeds sterker tijdens het eerste jaar van de opleiding, steeds meer kreeg ik de overtuiging: ja, dit is de plek waar God mij hebben wil en het werk als priester zal mij helemaal gelukkig maken.
Zo heb ik de priesteropleiding mogen afronden en ben ik in september 2009 als kapelaan aan het werk gegaan in zes parochies in Stein en omgeving. En vanaf 1 september ben ik als kapelaan benoemd in uw parochies: een nieuwe stap in mijn ‘carrière’ als priester, met veel goede moed en heel veel zin om aan het werk te gaan. Ik hoop op een mooie tijd als priester hier waarin ik veel mensen mag ontmoeten en hen mag vertellen over de liefde van God en hen ook de weg mag wijzen naar diezelfde God.

Kapelaan P. Lipsch,
september 2011

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007